Author Topic: Ændret snitflade til 1.4.6.E3 tilgængelig  (Read 1239 times)

Benny Kristensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 139
    • View Profile
Ændret snitflade til 1.4.6.E3 tilgængelig
« on: 2019-03-12 17:11:13 »
Ændringerne til 1.4.6.E3, der har været i høring jævnfør http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1455.0,
er nu specificeret i en foreløbig version.

Snitfladen er dokumenteret på Dokuwiki.

På siden http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:extensions:e3 findes en opsumering af extensionens indhold samt en stribe use cases der illustrerer anvendelsen.

Under http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.6:fmk_1.4.6_snitflade findes links til:

  • Services
  • XML-elementer
  • WSDL og XML skemaer
  • Type- og felt-beskrivelser

Implementationen af ændringerne bliver løbende gjort tilgængelige i testmiljøerne.

Det forventes at snitfladen er færdigimplementeret og fastfryses endeligt senest medio maj.