Author Topic: Ændring i validering af FMK kald i produktionsmiljøet, 13.02.2019  (Read 1123 times)

Claus Hemberg Jørgensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 200
    • View Profile
Onsdag den 11. februar 2019 ændres 2 valideringer i FMK produktionsmiljøet:
1) For FMK kald der anvender rollerne Apoteker, Apoteksansat eller Apotekersystem, valideres CVR-nummeret fra det anvendte certifikat op mod EAN-Lokationsnummeret angivet i whitelistingheaderen (OrgUsingId).
2) For FMK kald der anvender rollen Apotekersystem valideres desuden, at CVR-nummeret fra det anvendte certifikat findes i listen over apoteks-CVR-numre.

Disse 2 valideringer ændres til nu at blive foretaget ud fra oplysninger om CVR-nr. og EAN-Lokationsnumre for organistationstyperne "Apotek" og "Apoteksfilial" i SOR. Vi har sammenholdt SOR-oplysningerne med oplysningerne i de hidtil anvendte data, og ud fra dette forventer vi ikke, at overgangen skulle skabe nogle problemer.

Mvh FMK Teamet