Author Topic: Høring vedr. snitfladeændring for 1.4.6.E3  (Read 1398 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 340
    • View Profile
Høring vedr. snitfladeændring for 1.4.6.E3
« on: 2018-12-22 06:57:03 »
Kære Alle,

Vedhæftet er et ændringsønske til FMK snitflade 1.4.6. E3 Da snitfladen er låst, skal alle direkte involverede parter tage stilling til ændringen (se evt. vedhæftede governance dokument for ændringsanmodninger), og ændringen skal ligeledes publiceres på FMK-teknik.

I bedes derfor skriftligt tilkendegive, om I kan tilslutte jer løsningen, og dermed acceptere at den gennemføres uden at det påvirker fremtidige leverancer og risici negativt.

Såfremt I skulle have forbehold eller er modstandere af ændringsønsket, skal dette skriftligt begrundes sammen med en beskrivelse af, hvilke negative konsekvenser løsningen har.
I bedes besvare denne mail snarest muligt og senest d.16/1 2019.

Forslag til snitfladeændringen er vedhæftet, tidsplaner vil ikke blive justeret på baggrund af ændringen.

Venlig hilsen
Lars Seidelin Knutsson
Teamleder - FMK
Udvikling, Strategi og Arkitektur

E:    lskt@sundhedsdata.dk

T:    +45  32689190
M:   +45 22117888

Sundhedsdatastyrelsen