Author Topic: Lav trafik på testsystemerne  (Read 1726 times)

Michael Berg

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 48
    • View Profile
Lav trafik på testsystemerne
« on: 2019-01-14 10:42:41 »
Vi er i DDV teamet opmærksomme på at der på testsystemerne generelt, og på Test1 i isærdeleshed, er meget lidt trafik fra anvendersystemerne.

Test1 er første trappetrin på vej mod produktion, og vores første mulighed for at identificere problemer med en ny release. Samtidig er det jeres første chance som leverandører og slutbrugere for at teste ny funktionalitet samt verificere at supportsager er løst som forventet og uden utilsigtede følgefejl.

Det er derfor vigtigt at testsystemerne modtager trafik fra anvendersystemerne så vi bliver opmærksomme på eventuelle problemer så tidligt som muligt. Dette kunne for eksempel ske via automatiske integrationstests eller ved at inddrage vaccinationsregistret når der alligevel testes FMK funktionalitet - i det omfang det er muligt.

Så hermed et opråb om, at vi hjælper hinanden med at holde testserverne varme - til gavn for alle.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg