Receptserverens lokationsnummer er slettet!

Started by Ulrik Skyt, 2018-03-26 16:24:49

Previous topic - Next topic

Ulrik Skyt

Vi er blevet bekendt med at Receptserverens lokationsnummer (5790000155811) er blevet fjernet fra SOR, som er det autoritative register for lokationsnumre. Det skete 21.03.2018.

Det medfører udfordringer i nogle systemer, der genererer en liste med valide apoteker ifm. oprettelse af recepter.
 
Systemleverandører der er berørt af problemet kan evt. vælge at opdatere deres database manuelt, så de opretter det Lokationsnummer manuelt, som er blevet slettet i SOR.

Det skal endvidere oplyses, at recepter kan oprettes UDEN at der sendes et modtagerapotek. Der har blot været en sædvane om, at man i stedet for ikke at sende noget modtagerapotek har sendt lokationsnummeret for Receptserveren.

Fremadrettet vil der nok komme en proces, hvor vi beder alle om at oprette recepter uden strukturen til modtagerapotek i stedet for at angive Receptserveren som modtagerapotek, for lokationsnummeret kan sandsynligvis IKKE genoplives i SOR!


Med venlig hilsen
FMK-teamet