Revidering af scenarie-beskrivelser

Started by Ulrik Skyt, 2017-01-09 14:44:44

Previous topic - Next topic

Ulrik Skyt

Vi har gennemgået beskrivelserne under "Scenarier for et apotek" på DokuWiki:

http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=apo:generel:scenarier:scenarier

Ud over lidt smårettelser er det primært præciseret hvordan dosisdispensering skal fungere i den første fase. Specielt vedr. dosisdispensering af ikke-lægeordineret medicin, der ligesom i dag håndteres helt udenom FMK. Desuden er der tilføjet beskrivelse af et fejl-scenarie vedr. udløb af ID-kort ved kø-processering.

Mvh
FMK-teamet