News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu

Velkommen til FMK Teknik

Started by Velkommen til FMK Teknik, 2011-06-27 12:11:43

Previous topic - Next topic

Velkommen til FMK Teknik

Velkommen til FMK Teknik forummet!

Teknikforum -- dette forum
Dette forum opstod som et supplement til support FMK. Men udviklingen af FMK og andre relaterede sundhedsservices har nødvendiggjort at support kun går gennem driftsoperatøren (nspop.dk). FMK Teamet vil derfor ikke svare på spørgsmål der har karakter af support.

Forumet er nu omdefineret til at være stedet hvor FMK teamet poster driftsinformationer for test og produktionssystemer, poster høringer om ændringer i snitflader og funktionalitet samt hvor udviklere og projektledere med interesse for FMK kan udveksle informationer.

Teknikforummet findes på http://www.fmk-teknik.dk . Det er muligt selv at oprette sig som bruger.  Det er muligt at få notifikation via mail, idet der klikkes på "notify" i de underfora hvor dette ønskes. Det anbefales, at dette som minimum gøres i de fire underfora under annonceringer.

Digitaliser.dk
Tidligere har vi anvendt SDSDs projektsite til at placere dokumentation m.v. på. SDSDs projektsite er lukket, og fremover vil vi anvende digitaliser.dk. Her er der oprettet en gruppe "Det Fælles Medicinkort". På digitaliser.dk findes de officielle dokumenter omkring. Tilsvarende dokumenter på fmk-teknik.dk er ikke officielle dokumenter men typisk dokumenter der indgår i høringsfaser.
Gruppen findes på http://digitaliser.dk/group/1597792 . Det er muligt at læse dokumenterne uden login, men der kan evt. ansøges om medlemskab til gruppen, derved er det muligt at få en mail når der lægges et nyt dokument op i gruppen.