Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Hej Ellen

Jeg har forsøgt seponerer en ordination, med en recept under behandling, hvor jeg ikke vil annullere recepten. Her får jeg rigtig nok en fejlbesked med at der er en recept under behandling, og jeg kan derfor ikke seponerer ordinationen.

Jeg har forsøgt at annullere recepten der er under behandling, det ser det ikke ud til jeg kan. Jeg får heller ikke en besked om, at det er en recept under behandling jeg prøver at annullere.

Til sidst forsøgte jeg at seponere ordinationen med recepter under behandling og ønsker at annullerer recepten i samme omgang. Der seponeres/forsvinder recepten uden fejlbesked, men recepten ligger stadig under receptoverblikket med status "under behandling"

Mvh Gitte Lind Andersen. Region Nordjylland

Hej Gitte
Når du i Columna vælger at recepter skal annulleres, sender Columna et kald for at annullere recepten og derfor går seponeringen også godt efterfølgende/i samme kald.
Du skriver endvidere:
Jeg har forsøgt at annullere recepten der er under behandling, det ser det ikke ud til jeg kan. Jeg får heller ikke en besked om, at det er en recept under behandling jeg prøver at annullere.
Den tager vi på mail - du bør kunne annullere en recept, der er taget under behandling.
Venlig hilsen
Ellen
2
Hej Helle
Begrundelsen for at lade det fejle, når en recept er under behandling er, at der ved annullering af en recept er en vigtig besked til lægen - nemlig at annulleringen først træder i kraft når apoteket har gennemført eller afbrudt ekspeditionen (en såkaldt ventende annullering). Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt for lægen at kontakte apoteket og bede dem afbryde ekspeditionen eller oplyse patienten at lægen ikke mener lægemidlet fortsat skal indtages.
Vi er netop i dialog om at udvide fejlteksten for fejlkode 115, så lægen informeres om at recepten kan annulleres først, hvorefter seponering kan finde sted.
Venlig hilsen
Ellen
3
Kære Alle

Receptbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/776 har per 1. juli 2022 en tilføjelse til §25 , hvor det fremgår, at der sker en automatisk annullering af ikke- indløste recepter ved seponering af ordination.

Efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet aktiveres denne funktionalitet på FMK per 1. oktober 2022. Høringsbrevet til bekendtgørelsen, gav mulighed for en senere teknisk implementering. Denne mulighed er taget brug i dette tilfælde af hensyn til implementering i anvendersystemerne og/eller vejledning til anvender af systemet.

Vedhæftet er en beskrivelse af funktionen – som I er velkomne til at anvende. 

God Sommer!
På vegne af FMK-teamet
Åse Grønborg Sørensen

Obs! Vi har tidligere postet nyheden og testmuligheder på fmk-teknik: https://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=2087.0
4
FMK-online er opdateret til version 2.56.4 i produktionsmiljøet

Den fulde liste af rettelser og forbedringer er:

FMK-7177 Opdatering af fejlbesked ved nægtet adgang til FMK
FMK-7220 Fejlhåndtering/remotelog fejler ved exceptions i Module.setHistoryToken
FMK-7221 Fejl hvis der kun indtastes adskiller-tegn ved valg af lægemiddel, fx mellemrum
FMK-7238 Bruger oplever fejl, når cache'et IDWS-token udløber
FMK-7246 Forvalgt SOR-organisation bliver ignoreret ifm. sikker browseropstart
FMK-7248 Når bruger logges ind med SBO, bør evt. tidligere valg af rolle og arbejdssted cleares
FMK-7260 Konsolider xml schemas fmk-online stamdata API, så der ikke refereres til fmk-schemas
FMK-7263 Angiv "ingen rolle" ved STS-omveksling til idkort for medhjælpere, supportere og administratorer
FMK-7272 FMK-online skal håndtere åbne recepter ved seponering ud fra FMKConfigurationList
FMK-7280 Gør visning af detaljer for LMO og lign. mere kompakt i højden
FMK-7289 Fremsøgning af apotek ud fra apoteksnummer eller EAN virker ikke
FMK-7299 Lav IE banner som fortæller at IE adgang lukkes snarest
FMK-7300 Ekspedér recept som nødfunktionalitet
FMK-7302 Giv bedre vedledning, når lmo ikke kan seponeres fordi tilknyttet recept er under behandling
FMK-7305 Giv en bedre fejl, hvis en IDWS-klient forsøger at veksle med et audience, som ikke er konfigureret i fmk-online-boot
FMK-7317 Klienter kan hænge på en gammel version af et fmk-online modul

På FMK-klient teamets vegne
/Jeppe Sommer
5
Hej Ellen
Når du skriver, at man med fordel kan guide brugeren til, at de først skal annullere recepten før seponeringen kan foretages, tænker jeg, at det er hos jer, den guide skal ligge. Man kunne med fordel skrive i fejlkode 115, at recepten først skal annulleres før ordinationen kan seponeres.
Vi ønsker ikke at lave om i de valideringsbeskeder, der kommer fra jer :-)
Det virker som en omvendt og i mine øjne en unødvendig arbejdsgang - man kunne lige så godt gøre det let for brugerne, så de ikke skal forholde sig til receptens status, før de kan seponere en ordination.
Mvh Helle
6
Teknikermøder / On-line møde om overgangen til MitID
« Last post by aags on 2022-06-24 08:50:08 »
Kære Alle

På seneste FMK Teknik møde var der en del spørgsmål omkring overgangen til MitID, og om hvordan I som leverandører bedst kan vejlede jeres kunder omkring denne overgang. For at bidrage til at I kan få bedre indsigt i hvad overgangen indebærer for kunderne, har vi arrangeret et online møde med Simon Holmgaard, Digitaliseringsstyrelsen, hvor han vil orientere om, hvordan overgangen kommer til at foregå, og hvor han kan besvare jeres spørgsmål.
Mødet vil primært berøre overgangen for de brugere, som Digitaliseringsstyrelsen skal udstede identifikationsmidler til, det vil sige dem der fremover skal benytte MitID med organisationstilknytning (overvejende praksisområdet, kommuner og privatsektoren). Lokale identifikationsmidler udstedes af brugerens egen organisation (overvejende regioner og kommuner) og Digitaliseringsstyrelsen har derfor ikke indsigt i hvordan overgangen til disse vil foregå.

Mødet afholdes onsdag d. 17/8 kl. 9.30-11.00 over Zoom. Info nederest i denne besked.
Send gerne jeres spørgsmål til os senest mandag d. 15/8 kl. 12, så Simon kan forberede sig.


Med venlig hilsen   
Helle Mørch og Åse Grønborg Sørensen
HELM@sundhedsdata.dk

Join Zoom Meeting
https://trifork.zoom.us/j/92671101439?pwd=V1FpcmhwOTRIa2VlQkxxWU9UOGt5dz09

Meeting ID: 926 7110 1439
Passcode: 923050


7
Hej Ellen

Jeg har forsøgt seponerer en ordination, med en recept under behandling, hvor jeg ikke vil annullere recepten. Her får jeg rigtig nok en fejlbesked med at der er en recept under behandling, og jeg kan derfor ikke seponerer ordinationen.

Jeg har forsøgt at annullere recepten der er under behandling, det ser det ikke ud til jeg kan. Jeg får heller ikke en besked om, at det er en recept under behandling jeg prøver at annullere.

Til sidst forsøgte jeg at seponere ordinationen med recepter under behandling og ønsker at annullerer recepten i samme omgang. Der seponeres/forsvinder recepten uden fejlbesked, men recepten ligger stadig under receptoverblikket med status "under behandling"

Mvh Gitte Lind Andersen. Region Nordjylland8
Den tilrettede brugergrænseflade i FMK-online vedr. seponering / annullering af recepter er nu også i Test2

Venlig hilsen
FMK teamet
9
Den automatisk annullering er nu aktiveret på test2.

Mvh FMK Teamet
10
Kære Alle

Lægemiddelstyrelsen har opdateret Bekendtgørelsen om recept og dosisdispensering af lægemidler https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/776 Her beskrives i §25 for ikke- indløste recepter.
En læge eller tandlæge kan annullere en elektronisk recept, der ikke er fuldt ud indløst. Annullering sker automatisk, hvis en læge eller tandlæge eller dennes medhjælpere seponerer ordinationen.
Den tekniske understøttelse introduceres i FMK per 1. juli 2022.

Se tidligere udmelding om muligheden for test af funktionaliteten på https://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=2078.0. Vi introducere den tekniske understøttelse af funktionen på test 2 i dag.

Bemærk, vi har på FMK-online valgt at give brugeren en advarsel såfremt recepten er taget under behandling på apoteket. Dette for at sikre, at de advares om hvordan en recept ' under behandling' kan annulleres. 

Mvh Åse Grønborg Sørensen
På vegne af FMK-teamet.
Pages: [1] 2 3 ... 10