Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Kære alle

Det nye print er nu også lagt på uddannelse, hvor det ligger sammen med det nuværende print. Når der printes, vil der først komme det nye print og derefter det nuværende print.

For yderligere information, se tidligere opslag om "Nyt FMK-print på test 2".

Med venlig hilsen
pva. FMK-teamet
2
Jeg skal først beklage den sene udmelding, men under alle omstændigheder blev FMK i test1 og test2 miljøerne onsdag den 21.09.2022 opdateret til version 1.4.6.53.a. Se releaseplan for yderligere detaljer: https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Mvh FMK Teamet
3
DDV-online er opdateret til version 1.30.3 i produktionsmiljøet

Den fulde liste af rettelser og forbedringer er:

DDV-1926 Kvikvac: Slå autocomplete fra i batchnummer-felter
DDV-1922 Kvikvac: Dosis opdateres og gemmes ikke ved scan af batchnummer ifm. effektuering

På FMK-klient teamets vegne
/Jeppe Sommer
4
Vedr. localsource feltet i FMK 1.6.0 - vil det også blive brugt ifm. en validering når der opdateres i FMK? Dvs. vi skal både have DrugId/Source/LocalSource siddende helt i skabet for at kunne gennemføre en update uden fejl?

/Mikkel Andersen

Hej Mikkel.

Nej, for Source="Local" kombineret med LocalSource="..." skal netop kun bruges i de tilfælde, hvor der anvendes stamdata-kilder der er ukendte for FMK. Derfor vil FMK ikke være i stand til at validere værdien.

Mvh Claus
5
Vedr. localsource feltet i FMK 1.6.0 - vil det også blive brugt ifm. en validering når der opdateres i FMK? Dvs. vi skal både have DrugId/Source/LocalSource siddende helt i skabet for at kunne gennemføre en update uden fejl?

/Mikkel Andersen
6
DDV-online er opdateret til version 1.30.2 i produktionsmiljøet

Den fulde liste af rettelser og forbedringer er:

DDV-1920   Kvikvac finder ikke forløb "med invitation" ved scanning af batchnummer i oversigten
DDV-1921   Kvikvac: Vis OBS vedr. primær vaccination ved substitution til bivalent Pfizer/Moderna

På FMK-klient teamets vegne
/Jeppe Sommer
7
På mødet onsdag den 15.09.2022 blev der spurgt ind til relevansen af at indføre localsource felterne i FMK 1.6.0.

På sygehusapotekerne arbejdes der med flere lægemiddelkataloger, og ved en udskrivning af en patient med et eller flere lægemidler uden for Medicinpriser men indenfor en af de øvrige kataloger, vil der være mulighed for at forbedre datakvaliteten ved at lade kilden indgå i FMK registreringen af lægemidlet. For de private apotekers vedkommende kunne det være relevant at referere til mærkevaretaksten.

Det eksempel, der blev vist på sliden under mødet var nok lidt dårligt valgt, i og med at det var et Package-element, altså en lokal paknings-id, for hvilke det nok ikke er så relevant, men hvor det for lægemiddel id'er sagtens kan være relevant.

Mvh
8
Vi har i dag d.14/9 released DDV version 3.3.10 til produktion.

Indholdet er også denne gang målrettet den nationale vaccinationsindsats, herunder tilbud om vaccination mod Covid-19 og influenza. Rettelserne påvirker ikke ikke anvendersystemerne.

Detaljer om releasen kan ses på nspop.dk under 'FMK Releaseplan'.

På DDV teamets vegne,
Michael Berg
9
Fælles test- og uddannelsesmiljøer / Nyt FMK-print på test 2 - bilag
« Last post by andw on 2022-09-13 17:40:03 »
Vedhæftet bilag jf. foregående opslag.

Mvh.
Andrea
10
Fælles test- og uddannelsesmiljøer / Nyt FMK-print på test 2
« Last post by andw on 2022-09-13 17:38:50 »
Kære alle

Den 14. september 2022 vil det nye FMK-print rulles på test 2 til grundig test inden idriftsættelse.

For yderligere information se vedhæftede dokumenter og (bilag i næste opslag).


Med venlig hilsen
p.v.a. FMK-teamet

Andrea Welzel
Pages: [1] 2 3 ... 10