Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Doseringsforslag er i dag lagt på Test2 NSP'en og kan hentes der.

Med venlig hilsen
FMK Teamet
2
Kære alle

Under henvisning til diverse møder og udmeldinger på FMK Teknik kan FMK teamet oplyse, at fritekstkonverteringer nu er klar til at blive sat i produktion. De har ligget i flere måneder på testmiljøerne uden at vi har modtaget indberetninger om fejl.

Fra mandag, den 26. april 2021 vil i alt 138 hyppig brugte fritekstdoseringer blive konverteret til strukturerede doseringer. De 138 fritekstdoseringer er en delmængde af de i alt 400 hyppigste fritekstordinationer jf. FMK Kvalitetsstatisk. Konverteringen er et ønske om at minimere fritekstdoseringer. Strukturerede doseringer har den fordel, at de ikke kan ”misforstås” af det modtagne system og at modtageren, især brugere af EOJ-systemer (kommunerne m.fl.) ikke manuelt skal tolke på doseringen. Patientsikkerheden øges derfor ved brug af strukturerede doseringer.

Konverteringen fra fritekst til struktureret tekst sker i forbindelse med oprettelse/redigering af lægemiddelordination, i det øjeblik ordinationen modtages af FMK og kan derfor afvige fra den fritekst, som lægen har skrevet. Det er kun de 138 vedhæftede fritekster, der konverteres. Det er en 1 til 1 konvertering, dvs. at ikke alle doseringer med fx forkortelsen ”dgl” bliver oversat til ”daglig”. Det er kun og udelukkende de anførte doseringer, der konverteres. Der ligger med andre ord ingen ”intelligens” bag oversættelsen.

Samtlige konverteringer er udarbejdet sammen med og godkendt af Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

En oversigt over de 138 konverteringer er vedhæftet.

Ved eventuelle spørgsmål er du vedkommen til at kontakte FMK teamet.


Med venlig hilsen
pva. FMK teamet

Andrea Welzel
3
Vi har i dag deployed DDV version 3.1.12 til produktion.

Rettelserne omfatter primært justeringer og fejlrettelser i forhold til samspillet mellem DDV, WebReq og TestCenter Danmark - herunder funktionalitet omhandlende udstedelse af vaccinationspas.
Der er ikke introduceret ændringer, der umiddelbart påvirker eksisterende snitflader eller anvendersystemer.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen
4
Hej Steven.

Jeg har fundet en løsning der gør at jeg ikke får en fejl hvis elementet mangler.
Jeg vil selvfølgelig sætte pris på at det var ens for alle kald at den returnerede det element, men det er ikke længere et problem for mig.
Så hvis jeg er den eneste så ser jeg ingen grund til at gøre mere ud af det
5
Som beskrevet i post https://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1906.0 er der lagt nye doseringsforslag og enheder på test1.

Der har fra regionerne været ønske om, at der fortsat publiceres regneark indeholdende enheder.

I det vedhæftede ark, er der 5 faner:
  • Alle lægemidler med tilknyttet enheder (Total)
  • Tilføjede lægemidler med enheder (Added)
  • Fjernede lægemidler eller enheder (Removed)
  • Lægemidler hvor der er nye enheder (Changed)
  • Teknisk information om dannelse af arket (Info)

Der er ligeledes sat et filter ind i toppen af arket, så det er nemmere at filtrere / søge.

Regnearket indeholder enheder fra de doseringsforslag, der er frigivet 2021-03-18 08:09

Med venlig hilsen
FMK Teamet
6
Jeg får en fejl når jeg prøver at tjekke dette.
Fejlen skyldes at jeg forventer at der er et KeyValueSet med en Key der hedder DrugMedicationIdentifier og dette mangler.
Jf. https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:generel:udvidet_validering#udvidet_validering
<KeyValueSet>
   <Key>DrugMedicationIdentifier</Key>
   <Value>2190751217130</Value>
</KeyValueSet>

Hvis det er meningen at dette element er valgfrit så er det gået min næse forbi.

Min fault ser ellers fint ud jf.
[[XML fjernet for læslighed]]

Hej Peter,

Det er egentlig et valg vi tog da valideringen blev oprettet. Da valideringen både finder sted ved oprettelse og opdatering. Ved oprettelse har ordinationen jo ikke fået et ID, så der ville ikke være et gyldigt ID at sætte ind i "DrugMedicationIdentifier" KeyValue. Hvis du kigger i dokumentationen af fejlkoder som blev linked til i tidligere post kan du også se hvilke KeyValue sæt vi sender med for den pågældende fejlkode.

Når det så er sagt så kan vi godt se at den Key er til stede ved alle de andre udvidede valideringer som findes for ordinationer.

Vi har den mulighed at vi ved oprettelse kunne sende en standard værdi med, og ved opdatering kunne vi så sætter den korrekte identifier ind. Det ville så kræve noget nærlæsning af dokumentationen af den enkelte udvidede validering hvis der er specielle regler omkring KeyValue Sæt.

Ville det være tilstrækkeligt?

Mvh,
Steven A. Sørensen, Trifork.
7
Jeg får en fejl når jeg prøver at tjekke dette.
Fejlen skyldes at jeg forventer at der er et KeyValueSet med en Key der hedder DrugMedicationIdentifier og dette mangler.
Jf. https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:generel:udvidet_validering#udvidet_validering
<KeyValueSet>
   <Key>DrugMedicationIdentifier</Key>
   <Value>2190751217130</Value>
</KeyValueSet>

Hvis det er meningen at dette element er valgfrit så er det gået min næse forbi.

Min fault ser ellers fint ud jf.
<soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Fault>
    <faultcode>soapenv:Client</faultcode>
    <faultstring xml:lang="en">Methrotrexat, høj dosis</faultstring>
    <detail>
      <medcom:FaultCode xmlns:medcom="http://www.medcom.dk/dgws/2006/04/dgws-1.0.xsd">10015</medcom:FaultCode>
      <medicinecard20150101:FaultText xmlns:medicinecard20150101="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2015/01/01">Methrotrexat, høj dosis</medicinecard20150101:FaultText>
      <medicinecard20150101:FaultDetails xmlns:medicinecard20150101="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2015/01/01">
        <medicinecard20150101:KeyValueSet>
          <medicinecard20150101:Key>ElementPath</medicinecard20150101:Key>
          <medicinecard20150101:Value>UpdateMedicineCardRequest.CreateDrugMedication[0]</medicinecard20150101:Value>
        </medicinecard20150101:KeyValueSet>
        <medicinecard20150101:KeyValueSet>
          <medicinecard20150101:Key>WarningQuestion</medicinecard20150101:Key>
          <medicinecard20150101:Value>Du er ved at ordinere Methotrexat oftere end én gang ugentlig.
Der er risiko for patientskade når Methotrexat doseres for hyppigt.
Er du sikker på, at du vil ordinere Methotrexat oftere end én gang ugentlig?</medicinecard20150101:Value>
        </medicinecard20150101:KeyValueSet>
      </medicinecard20150101:FaultDetails>
    </detail>
  </soapenv:Fault>
</soapenv:Body>
8
Ny release af doseringsforslag og doseringsenheder

Lægemiddelstyrelsen har frigivet nye doseringsforslag og doseringsenheder. Disse blev igår lagt på Test1 NSP'en og kan hentes der. Frigivelsen af doseringsforslagene i produktion vil følge nedenstående plan.

2021-04-15 Doseringsforslag og doseringenheder klar på Test1 NSP'en
2021-04-16 Regneark med nye/ændrede/slettede doseringsenheder publiceres på FMK-Teknik under emnet http://www.fmk-teknik.dk/index.php?board=19.0
2021-04-20 Doseringsforslag og doseringenheder klar på Test2 NSP'en
2021-04-22 Doseringsforslag og doseringenheder klar på produktion, udd og prodtest NSP'erne 

Der tilstræbes en opdateringsfrekvens på een gang i kvartalet; denne gang er vi blevet forsinket grundet prioritering af indsatsen mod COVID-19. Vi beklager naturligvis de gener, dette måtte have, men håber der er forståelse herfor.

Med venlig hilsen
FMK Teamet
9
Vi har i går 2021-04-14 deployed DDV version 3.1.11 til produktion.

Rettelserne omfatter som sidst primært justeringer og fejlrettelser i forhold til samspillet mellem DDV, WebReq og TestCenter Danmark - herunder funktionalitet omhandlende bestilling af vaccinationspas.
Der er ikke introduceret ændringer, der umiddelbart påvirker eksisterende snitflader eller anvendersystemer.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen
10
Goddag,

Punkt 1, 3, 4 og 5 er nu aktiveret i produktion. Vi holder øje med situationen.

Mvh,
Steven A. Sørensen, Trifork.
Pages: [1] 2 3 ... 10