News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Ulrik Skyt

#16
I morgen, den 6. dec. forventer vi at release en ny version af FMK (v1.4.4.15.*) på TEST1.

Der er sket flg. ændringer siden FMK v1.4.4.14 (som forventes at komme i produktion i dag):


FMK-3505   IDWS skal enables for læger og tandlæger
FMK-3495   GetPermissionsRequest bliver afvist for borgere ved IDWS-kald på 1.4.6
FMK-3082   Problem med AssistantAuthenticator
FMK-2606   DosageLong tekst viser ikke "1 gang daglig" i longtext
FMK-3270   ASCP00087074 FMK fejl ved genoptag netop pauseret lægemiddelordination
FMK-3447   NPE på apotekersnitflade
FMK-3451   Forkert fejl ved oprettelse af papirrecepter uden indikation
FMK-3487   Substitution virker ikke ved effektuering i 1.4.6
FMK-3453   SpringWhitelistingParser (IDWS) er ikke trådsikker
FMK-3472   ASCP00089563 Dump/restore håndterer ikke udenlandske recepter
FMK-3482   NPE ved Print for LMO'er uden Drug form
FMK-3497   Sikre at kun Trifork CVR kan ændre rettigheder i AdmGUI
FMK-3504   ASCP00090173 Manglende fejlmeddelse ved Fjern Patientrelation
FMK-3369   Sikre at OrgUsingID matcher tilladt format
FMK-3407   FMK-3369 Sikre at OrgUsingID matcher tilladt format
FMK-3464   Udskift Jersey 1 med Jersey 2


En ændring i 1.4.6 er, at man i CreatePharmacyEffectuation ikke må angive SubstitutedDrug, hvis der samtidig angives et varenummer fra Medicinpriser.


Mvh
FMK teamet
#17
Beklager, det skete desværre ikke i går.

Men jeg har nu sørget for at funktionaliteten er enabled på UDD og PRODTEST miljøerne også.

Tak for reminderen / spørgsmålet, og beklager at det var nødvendigt.

Mvh
FMK-teamet
#18
Til oplysning og påmindelse orienteres hermed om, at ændret opførsel vedr. "leveringsoplysninger på recepter skal afspejle den aktuelle bestilling" nu er enabled i produktion, jvf. tidligere udmelding: http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1007.0

Mvh
FMK-teamet
#19
Det blev enabled på TEST1 den dag planen blev udmeldt (16. sep) og på TEST2 i går.

Planen er at enable det i produktion (samt UDD og PRODTEST) den 1. november.

Mvh
FMK-teamet
#20
På test2 miljøet er funktionalitet vedr. "Leveringsoplysninger på recepter skal afspejle den aktuelle bestilling" blevet enabled for et øjeblik siden, jvf. planen i dette tidligere opslag:

http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1007.0

Mvh
FMK-teamet
#21
Deployment er gennemført.

Understøttelse af recepter i dump-restore er dog ikke tilgængelig endnu.
#22
I morgen, fredag den 30. sep. forventer vi at release en ny version af FMK (v1.4.4.13.*) og Recept-modulet (v1.16.4) på TEST1.

Der er sket flg. ændringer siden FMK v1.4.4.12 (aktuelle produktionsversion), hvoraf nogle dog allerede har været releaset til TEST1 og TEST2:

FMK-3094 Tillad kald af "Hent MedicinKortVersion" med VOCES
FMK-2998 ASCP00080169 DD recepter på LMO'er med fri tekst og AccordingToSchme fejler
FMK-3115 Håndtering af tidspunkter i doseringsperioder
FMK-3144 ASCP00082662 Sender vi forkert doseringstype ud på 1.4.0 snitfladen ?
FMK-3129 ASCP00084128: Tom PostCode mappes forkert
FMK-2958 ASCP00078113 Dosis-til-text: slutdato mangler i ugentligt gentagede doseringer
FMK-3017 Dosis-to-text oversætter NotIterated struktur med en enkelt dag forkert
FMK-3057 Validationsender: medicinecard20150101:PackageSize
FMK-3110 fix non-deterministisk hashCode impl for OtherPerson
FMK-3043 ASCP00081296: Fejl i valideringen af ReportedByFMK-3238
FMK-3015 ASCP00080346: EffectuationDateTime på GetMedicineCardVersions skal vise seneste ændringsdato for effektueringer og ikke blot dato for seneste effektuering
FMK-3188 Sendxml kald fra admingui er altid med 1.2.6 i service version
FMK-3172 Fjern muligheden for at angive receptordinations-ID i medicinanmodninger
FMK-3194 ASCP00085231 Fejl i pausering
FMK-3196 NullPointer pga. null DosageTimes
FMK-3199 Tilføj IDWS til manglende services i 1.4.6 snitflade
FMK-3197 ASCP00085242 DD recepter for fritekst / iflg. skema doseringer - startdato behavior
FMK-3069 ASCP00082124: MaximalQuantity validering accepterer ikke decimal som 0,5
FMK-2896 ASCP00075906 Print: fejlagtig markering af at doseringsdato er overskredet
FMK-3204 Håndtering af ny rolle Apoteksansat i FMK REST-lag
FMK-3206 Tilføj ny fejlkode til ukendt Idws Soap fejl
FMK-3179 EO funktionalitet: GetRequestedPrescriptions (ud fra CPR)
FMK-3238 ValidationSender ved GetOrderedEffectuations
FMK-3239 ValidationSender ved EffectuationOrdering svar
FMK-3228 POR Gensuspendering
FMK-3227 Periode-start kan mangle i longtext ifm. periodejustering
FMK-3230 AutomatedStartEffectuation implementering (ny service i FMK 1.4.6)
FMK-3253 Ændring til periodetekst
FMK-3083 NullPointerException i getNewOrders
FMK-3139 ASCP00084492 Validation sender
FMK-3220 NullPointer i SpecielPeriodHandling
FMK-3181 Understøttelse af recepter i DumpRestore

OBS potentielle brud på bagud-kompatibilitet:

- FMK-3172 Fjern muligheden for at angive receptordinations-ID i medicinanmodninger

WSDL til 1.4.6 er opdateret med nye services. Den tidligere WSDL er kompatibel med denne FMK version.
Her er links til de varianter af WSDL og schemaer der udgives, i en version der passer til denne FMK version:

- WSDL og skemaer, version 1.4.6: https://github.com/trifork/FMKResources/blob/1c42d2385103fbafdc838bf885033800792f5725/wsdl/MedicineCard_2015_06_01-collection.zip?raw=true
- WDSL med skemaer inline, version 1.4.6: https://github.com/trifork/FMKResources/blob/1c42d2385103fbafdc838bf885033800792f5725/wsdl/MedicineCard-inline_2015_06_01.wsdl.zip?raw=true
- IDWS WSDL og skemaer, version 1.4.6: https://github.com/trifork/FMKResources/blob/1c42d2385103fbafdc838bf885033800792f5725/wsdl/MedicineCard_Idws_2015_06_01-collection.zip?raw=true
- IDWS WDSL med skemaer inline, version 1.4.6: https://github.com/trifork/FMKResources/blob/1c42d2385103fbafdc838bf885033800792f5725/wsdl/MedicineCard-inline_Idws_2015_06_01.wsdl.zip?raw=true
#23
Intet ændres i 1.4.6 i denne forbindelse. Det beskrevne vedr. 1.4.6 er udelukkende for at fortælle om sammenhængen mellem ændringen i de tidligere snitflader og den uændrede virkemåde i 1.4.6.
#24
Baggrund
Visse felter på recepter i FMK har i dag en uhensigtsmæssig virkemåde. Det drejer sig om følgende felter, der samlet kan betegnes som leveringsoplysninger:

  • Delivery (priority, address / pseudo address, contact person)
  • DeliveryInformation
  • OrderInstruction
Hvis der oprettes en adresseret recept, og disse felter udfyldes, vil værdierne af dem ikke kunne genfindes hvis man henter recepten umiddelbart efter. Først efter der er sket en ekspedition på apoteket vil felterne fremgå på recepten i FMK.

Årsagen til dette er historisk. Dengang recepter blev hentet via en service i Receptserveren var det en begrænsning i servicen – disse oplysninger, som reelt vedrører en bestilling på apoteket, blev returneret som en del af udleveringsstrukturen, og derfor blev de først returneret når der var gennemført en ekspedition.

I FMK anvendes felterne efterfølgende altid fra den første udlevering, formodentlig fordi det oftest er oplysninger som lægen har angivet på den oprindelige recept, og derfor blev oplysningerne tænkt som værende en del af selve recepten. Oplysningerne er dog ikke nødvendigvis fra recept-oprettelsen, men kan være opstået ved fx at hjemmeplejen har anmodet om en udlevering på recepten via EffectuationOrdering-servicen. Men faktum er, at oplysningerne relaterer sig til en bestilling på apoteket, og måske endda er mindre relevante når først bestillingen er gennemført og der findes en udlevering (effektuering). Dvs. når man kan se dem i FMK, er de ikke så relevante længere.

Semantisk ændring af felter med leveringsoplysninger
Det aktuelle forslag går ud på at lave en semantisk ændring af disse felter i de eksisterende FMK snitflader (1.4.0, 1.4.2, 1.4.4 og 1.4.4 E1).

Felterne til leveringsoplysninger i snitfladen ændres til at afspejle værdier fra den aktuelle bestilling til et apotek. Således vil felterne være udfyldt hvis der foreligger en aktuel bestilling til et apotek (i det omfang felterne taget i anvendelse), og vil ikke være udfyldt når bestillingen er effektueret af apoteket. Feltet EANLokationsnummer på recepterne afspejler faktisk allerede i dag værdien på den aktuelle bestilling, og fungerer derfor allerede nu på den måde, der foreslås for leveringsoplysningerne: Det er udfyldt når der foreligger en aktuel bestilling, og siger i givet fald hvilket apotek, bestillingen er sendt til. Når bestillingen er effektueret, og der ikke længere foreligger en aktuel bestilling, så udfyldes feltet ikke.

Fra FMK snitflade version 1.4.6 vil der være en eksplicit entitet kaldet bestilling (Order), og den indeholder netop disse oplysninger (apotek + leveringsoplysninger). I 1.4.6 vil der dels være den aktuelle/åbne bestilling, som ikke er effektueret, og dels vil der være en bestilling for hver recept-effektuering.

At lave den foreslåede ændring retter dels op på den uhensigtsmæssighed, at lægen ikke kan se de leveringsoplysninger, som vedkommende lige har indtastet på en ny recept, og dels bringer den de gamle snitflader lidt mere på linje med den nye 1.4.6 snitflade, idet de kan levere flere oplysninger fra den aktuelle apoteksbestilling ud til øvrige brugere af FMK snitfladerne.

Dette er altså en semantisk ændring i snitfladen, idet felterne ikke længere forsøger at være indhold fra lægens oprindelige recept, men i stedet viser oplysninger fra den evt. aktuelle bestilling til et apotek.

Tidsplan
Denne ændring er implementeret og gøres tilgængelig efter følgende tidsplan:

  • Test1: 16. september 2016
  • Test2: 17. oktober 2016
  • Prod: 1. november 2016
  • Udd + Prodtest: (samme dato som prod)
#25
Det skal siges at denne funktionalitet kan testes på Test 1, hvor det har været tilgængeligt i en længere periode.

Fx på 240101-0001 som har en recept på kaleorid, som er under behandling. Den forbliver som beskrevet i denne status, fordi apoteket ikke færdiggør eller afbryder ekspeditionen.


Mvh
FMK-teamet
#26
 
Der er i dag en udfordring vedr. annullering af recepter, fordi apotekerne ikke nødvendigvis opdager, hvis en læge har annulleret en recept, som de skal til at ekspedere, såfremt de allerede har den under behandling.

Problemstillingen har to sider. Apoteket må ikke ekspedere en recept, som ikke længere er gyldig, fx hvis en læge har annulleret den. Men hvis apoteket reelt er begyndt at ekspedere, bør lægen nok heller ikke kunne annullere recepten, da kunden er ved at tage medicinen med hjem. Hvis det er livsvigtigt at recepten annulleres og kunden ikke må få udleveret medicinen, må lægen tage direkte kontakt til apoteket/patienten.
I dag afspejler receptens status desværre ikke om recepten reelt er under behandling dvs. om ekspeditionen reelt er i gang ved skranken,  fordi en adresseret recept sættes under behandling fra det øjeblik den modtages på apoteket, og altså ikke først når apoteket begynder at ekspedere den. Den kan altså være under behandling i timer, dage eller uger! Det samme er gældende hvis fx hjemmeplejen har lavet en genbestilling på en reitereret recept. Og det ville ikke være godt, hvis lægen i et udefineret langt tidsrum forhindres i at annullere en recept på medicin som patienten ikke længere bør få.

Hvis apoteket  i dag ekspederer en recept, som lægen har annulleret og som apoteket ikke har opdaget er annulleret, så vil indberetningen fejle og købet vil derfor ikke fremgå af FMK.  Lægen tror at annulleringen havde den tilsigtede effekt, og kun apoteket ved at der alligevel blev udleveret medicin. I værste fald opdager apoteket ikke engang at indberetningen af udleveringen fejlede. Dermed tror alle at alt er som det skal være, selvom det modsatte er tilfældet.

For at imødekomme dette problem er der iværksat flere tiltag:

Pr. 1. juli 2016 er apotekerne pålagt at foretage elektronisk kontrol af recepter gyldighed inden der foretages ekspedition. Dette foregår ved at apotekerne kalder en servicen der hedder "påbegynd ekspedition", som foretager denne kontrol for dem.

Pr. 22. august (forventet) iværksættes en ændring som betyder to ting:


  • dels skal apotekerne udskyde det tidspunkt, hvor recepten får status "under behandling". I stedet for at recepten sættes under behandling så snart den er adresseret eller en udlevering er bestilt, så skal recepten først sættes under behandling, når apoteket kalder servicen "påbegynd ekspedition". Dermed forlænges det tidsvindue, hvor det kan lykkes en læge at annullere en recept, således at apoteket opdager det inden ekspeditionen og derfor undlader at ekspedere recepten.
  • dels vil læger opleve at få en ny type fejl, såfremt de forsøger at annullere en recept, der er under behandling på et apotek. Fejlbeskeden vil lyde således:

Recepten med id {0} er under behandling hos {1} - annulleringen vil derfor først træde i kraft når deres ekspedition er fuldført (eller afbrudt).

Dvs. annulleringen er reelt noteret på recepten, men træder først i kraft når den igangværende ekspedition er fuldført. Dette vil normalt være efter få minutter, men kan i visse særlige tilfælde være væsentlig længere tid. Hvis samme læge eller evt. andre brugere af FMK betragter medicinkortet efter denne delvist gennemførte annullering vil receptens status fortsat være "under behandling" indtil apoteket enten færdiggør eller afbryder ekspeditionen. Under alle omstændigheder vil status derefter være annulleret, uanset om apoteket har markeret at recepten skal afsluttes eller ej.

Såfremt lægen vurderer at det er vigtigt at bremse apotekets igangværende ekspedition, eller patientens efterfølgende indtagelse af medicinen, må lægen kontakte apoteket eller patienten!

For dosisdispenserede recepter indtræffer samtidig også nogle ændringer. Hver gang apoteket påbegynder ekspedition af en dosisdispenseret recept - hvilket typisk sker med 14 dages mellemrum - så skal apotekssystemet ligeledes kalde "påbegynd ekspedition" servicen. Herfra vil der typisk gå et par dage inden dosispakningen er fremstillet og den endelige ekspedition af recepterne foretages. I den mellemliggende periode har de dosisdispenserede recepter status "under behandling" og når ekspeditionen er gennemført får de igen status "overført til dosiskort". Læger kan annullere recepter til dosisdispensering imens status er "overført til dosiskort" idet apoteket da vil opdage det næste gang de påbegynder en ekspedition. Hvis lægen annullerer en dosisdispenseret recept imens den er under behandling, så annulleres recepten først efter apotekets ekspedition, og får derfor ikke virkning for den dosispakning, der er ved at blive pakket nu, men først når den efterfølgende dosisekspedition skal påbegyndes næsten 14 dage senere! Såfremt lægen vurderer at ændringerne skal træde i kraft tidligere end dette, skal apoteket, borgeren eller evt. hjemmeplejen kontaktes.
#27
Der er nu lagt en version 1.4.4.11.b af FMK på Test 1.

Mvh
FMK-teamet
#28
Versionen er opdateret endnu en gang - til v1.11.2 - som indeholder fejlrettelser relateret til tilbageførsel af papirrecepter, som repræsenterer udenlandske recepter.

Mvh
FMK-teamet
#29
Versionen er nu opdateret igen (til v1.11.1) med en mindre fejlrettelse - under specielle omstændigheder kunne samme bestilling blive modtaget flere gange på samme apotek.

Mvh
FMK-teamet
#30
Der er nu lagt en v1.11.0 af Recept-modulet på Test 1.

Mvh
FMK-teamet