News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Ulrik Skyt

#106
De FMK instanser, der betjener FMK-online er blevet opdateret i dag mellem kl. 15:15 og 16:15.

Der har ikke været nedetide i forbindelse med opdateringen, men enkelte brugere kan have oplevet at måtte logge ind en ekstra gang.
#107
Vi er lige nu i gang med at opdatere FMK med en hotfix release som fixer et potentielt sikkerheds-issue.

Opdateringen giver ikke anledning til nedetid, og skulle ikke berøre nogen på andre måder heller.
#108
Deployment af FMK v1.2.4.12 i produktion er nu gennemført.
#109

Så er der deployet en ny version af FMK-online igen, som løser problemer med login på vegne af andre.

God weekend
#110
Efter deployment af ny FMK-online version i går mellem 13:00 og 14:30 er der opstået et problem, hvor assistenter ikke kan logge ind på vegne af en læge eller en anden autoriseret bruger.

Vi arbejder på at løse problemet så hurtigt som muligt!
#111
På mandag den 5/12 mellem 12 og 14 vil FMK blive opdateret til version 1.2.4.12. Følgende rettelser er med i versionen.

- Problem med danske tegn i organisationsnavne
- Afdelingsnavne uden angivelse af hospitalsnavne i bl.a. print
- Fixet schemavalideringsnavn ved FMK-online opret/rediger LMO med erstatningsydernummer
- Fixet null-organisationsnavn for SuspendedBy, ModifiedBy m.m. ved brug af erstatningsydernummer

Bugs fixed

FMK-440: IllegalArgumentException: (drugStrengthValud and drugStrengthUnit) and/or drugStrengthText must be present
FMK-441: DrugMedicationIdentifierDoesNotExistException / NullPointerException fra CreateDrugMedication
FMK-442: Kommune-organisationsnavne mangler ordet "Kommune"
FMK-443: Skemavalideringsfejl cvc-pattern-valid: Value '1' is not facet-valid with respect to pattern '\d{13}' for type 'EAN13IdentifierType'
FMK-446: Fejl ved CreatePrescription i produktionssystemet 1.2

Opdateringen vil blive udført på 1 ud af 4 servere i første omgang. Efter at have konstateret at den nye version ikke giver problemer vil de øvrige 3 servere blive opdateret.

Opdateringen skulle ikke give anledning til driftsforstyrrelser eller nedetid.
#112
På mandag den 28/11 mellem 9 og 11 vil FMK blive opdateret til version 1.2.4.11. Følgende rettelser er med i versionen:

- Håndtering af kommunekoder som organisationstype
- Korrekt håndtering af forældremyndighed
- Håndtering af erstatningsydernummer
- Ny udskrift

Bugs fixed

FMK-333    Fejl i WSDL vedr. SearchWithdrawnDrugMedications
FMK-355    DrugStrength sættes til enhed alene (uden value)
FMK-362    Recepter der er inaktive i PEM vises i FMK
FMK-364    Patientnavn skal stå på alle sider af FMK print
FMK-375    Ny forældre-barn SQL performer ikke
FMK-389    Dosisdispensering forsvinder på FMK-online i fællestest
FMK-408    Kommunekoder understøttes ikke korrekt
FMK-416    Skemavalideringsfejl vedr. takstversion (PriceListVersionDateType)

Opdateringen vil blive udført på 1 ud af 4 servere i første omgang. Efter at have konstateret at den nye version ikke giver problemer vil de øvrige 3 servere blive opdateret.
#113
Vi kommer ikke til at sende medicinkort XML ud som ikke lever op til skema-definitionerne!
Det ville I som brugere af interfacet heller ikke kunne leve med.

Men det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at der kommer skemavalideringsfejl "indefra" når et response skal genereres.

Det er en problemstilling som skal håndteres, så det ikke kommer til at ske.
#114
I FMK opleves i øjeblikket visse skemavalideringsfejl, som opstår internt i FMK når der genereres responses ud fra receptdata.
Vi arbejder på højtryk med at lave et hotfix, men vil gerne forsøge parallelt at indsamle kommentarer til de løsninger vi
har tænkt os at implementere. Hvis nogen synes, at en anden løsning ville være bedre hører vi meget gerne fra Jer.

IndicationCode '000000' hvor IndicationCodeType kræver værdier mellem 1-9999999.

Der er tilfælde hvor receptdata indeholder en indikationskode '000000', hvilket ikke er en tilladt værdi i skemaet.
I tilfælde hvor feltet er valgfrit vil vi udelade feltet.
I tilfælde hvor feltet er obligatorisk vil værdien '9999999' blive anvendt i stedet.

HospitalOrganisationIdentifier som ikke har formatet '[0-9A-Z]{4}|[0-9A-Z]{6}|[0-9A-Z]{7}'

Der er tilfælde hvor receptdata indeholde identifiers som ikke er valide SKS koder.
I tilfælde hvor feltet er valgfrit vil vi udelade feltet.
I tilfælde hvor feltet er obligatorisk vil værdien 'ZZZZ' blive anvendt i stedet.

ContactName blev fundet hvor StreetName eller PseudoAddress var forventet.

Dette er sandsynligvis en fejl i FMK's skemadefinition af DeliveryStructureType, hvor en choice mellem
StreetName og PseudoAddress burde have været valgfri og i stedet er blevet obligatorisk. I receptserverens
tilsvarende definition af Delivery er den tilsvarende choice valgfri.

Hvis vi mangler en adresse skrives "Ingen adresse" i PseudoAddress.

TelephoneNumberIdentifier som ikke har formatet '(\+)?[0-9]{3,20}'

Der forekommer telefonnumre som ikke umiddelbart har dette format, fx "12345678/1234" eller "12 34 56 78".
Først fjernes spaces (dette er ikke nyt). Hvis et prefix af det angivne telefonnummeret derefter har et korrekt format anvendes dette som telefonnummer.
Fx bliver "12345678/1234" til "12345678".
Hvis man ikke kan udlede et korrekt telefonnumer udelades feltet, hvis det er valgfrit, og ellers anvendes "000000".

ReceiptDosageText er længere end de 70 tilladte tegn

Når teksten er for lang trunkeret den til 70 tegn, som ender med "...".


PriceListVersionDate som ikke er på formatet for PriceListVersionDateType

Dette skyldes en forkert navngivet takstversion, og vi vil tage op med PEM Support hvordan der bedst kan rettes op på det.

FreeTradePackageSizeText fundet hvor PackageNumerIdentifier var forventet

Dette problem skal undersøges nøje. Pakkenummeret er essentielt for en recept. Hvis det ikke findes
er der noget rigtig galt. Vi bliver nødt til at vide hvor problemet ligger og hvis det er på
receptserveren må de rette op på denne mangel.
#115
Hej,

Kan du vise et eksempel på request og response, som går galt?
Og gerne beskrive hvilket miljø, der er kaldt.
Så kan vi måske hjælpe med at se hvor fejlen ligger.

Venlig hilsen
Ulrik
#116

Det er nu muligt at anvende FMK-online med SmartFraming.

Her er referencer til yderligere information:

Login-metoden er via OIOIDWS-H Identity Tokens, som kan skaffes ved STS (v1.5+) der kan veksle et SOSI id-kort til et Identity Token. STS 1.5 er endnu ikke releaset, men man kan ved behov få adgang til en særlig test server som indeholder en release candidate.

SEAL.Net og SEAL.Java understøtter dette fra version 2.1.0 eller nyere. Denne er endnu ikke releaset, men hvis man har brug for en version straks kan en release candidate fås ved henvendelse til Trifork eller NSI.

Hermed understøttes også login for klienter, som anvender SOSI Gateway, idet det STS-kald som henter Identity Token kan instrumenteres med SOSI id-kort af SOSI Gateway.

Forløbig er dette releaset på et FMK testsystem, og den URL man skal ramme er følgende: https://fmkwebtest.trifork.netic.dk/fmk/smartframing.html

Vedhæftet til denne besked er en zip-fil med nogle centrale klasser, der viser hvordan SEAL.Net og SmartFraming .Net komponenten kan anvendes til login mod et FMK testsystem. Dette viser hvordan man kan få hul igennem, men skal sandsynligvis forfines på visse punkter for at kunne bruges i et produktions-setup.
#117
FMK 1.2.4 / Re: MOCES2
2011-09-27 13:22:48
Hej Paul,

Du har ganske ret - Seal i version 2.1 er ikke releaset endnu.
Jeg formoder den bliver releaset sammen med NSP/STS 1.5 leverancen i løbet af oktober.

Venlig hilsen
Ulrik Skyt
#118
FMK 1.2.4 / Re: MOCES2
2011-09-15 12:53:00
Hej Preben,

Der er flere aspekter i det spørgsmål, du rejser. Svarene på de fleste aspekter burde i virkeligheden søges hos andre leverandører, men jeg vil alligevel gerne give mit bud her.

  • MOCES2 understøttes af Seal.net og Seal.java fra version 2.0 og 2.1, som kan downloades nu.
  • NSP og STS anvender Seal 2.1 og understøtter MOCES2 certifikater fra NSP version 1.5, som forventes i produktion i oktober/november 2011.
  • FMK kommer i produktion med en Seal 2.1, og understøtter dermed MOCES2, i november 2011.
Leverandørerne står med følgende opgaver:

  • at komme op og bruge Seal.net eller Seal.java i version 2.1.0 (eller nyere)
  • at håndtere de nye MOCES2 certifikater på klienterne
  • at anvende passende Seal API til at signere SOSI ID-kort
  • at anvende passende Seal/STS API til at få en STS til at signere ID-kort
Med "passende API" menes, at der muligvis er tale om andre API-metoder end dem, der anvendes i dag, men det er nok et spørgsmål til LakeSide (Seal.java),  Silverbullet (Seal.net) eller Arosii (STS). Alternativt kan man jo kigge i dokumentationen for Seal.java, Seal.net, STS og/eller NSP.

For nogle vil disse problemstillinger formentlig løses via ny version af SOSI-Gateway.

DanID er som bekendt endnu ikke parat til at udstede MOCES2 certifikater, og der er mig bekendt ikke udmeldt en forventet dato lige pt.

Selv efter DanID bliver klar, kan det meget vel tænkes at IT & Telestyrelsen vælger at udskyde opstarten for udstedelse af MOCES2 certifikater indtil en "passende" mængde service providers (som FMK og andre) har erklæret sig kompatible med MOCES2.

Så selv om både vi og I bør gøre klar til at møde denne problemstilling, går der sandsynligvis endnu noget tid inden den bliver aktuel i praksis. Det er svært at sige noget mere præcist end det.

Venlig hilsen
Ulrik Skyt