News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Ulrik Skyt

#1
Vi er blevet bekendt med at Receptserverens lokationsnummer (5790000155811) er blevet fjernet fra SOR, som er det autoritative register for lokationsnumre. Det skete 21.03.2018.

Det medfører udfordringer i nogle systemer, der genererer en liste med valide apoteker ifm. oprettelse af recepter.
 
Systemleverandører der er berørt af problemet kan evt. vælge at opdatere deres database manuelt, så de opretter det Lokationsnummer manuelt, som er blevet slettet i SOR.

Det skal endvidere oplyses, at recepter kan oprettes UDEN at der sendes et modtagerapotek. Der har blot været en sædvane om, at man i stedet for ikke at sende noget modtagerapotek har sendt lokationsnummeret for Receptserveren.

Fremadrettet vil der nok komme en proces, hvor vi beder alle om at oprette recepter uden strukturen til modtagerapotek i stedet for at angive Receptserveren som modtagerapotek, for lokationsnummeret kan sandsynligvis IKKE genoplives i SOR!


Med venlig hilsen
FMK-teamet
#2
Version 1.24 af Recept-modulet er netop deployet på Test1.
Versionen indeholder følgende ændringer:

- FMK-4306 Apoteksnitflade må ikke tillade ekspedition på fremdaterede recepter

Konkret er der en ny fejlkode på apoteksnitfladen, som man kan få når man påbegynder en ekspedition - dvs. når man kalder servicen GetMedicationByMedicationID med MarkInProgress=true.

Fejlkode: 206010
Overskrift: Fejl under påbegynd ekspedition
Beskrivelse: Recepten er ikke gyldig på nuværende tidspunkt. Recepten er gyldig i perioden fra {0} til {1}.

Hvor {0} og {1} erstattes af datoer på formen YYYY-MM-DD.

Mvh
FMK teamet
#3
Version 1.23 af Recept-modulet er deployet på Test2 i formiddag.
Versionen indeholder primært interne ændringer samt forberedelse til forbedringer i dump-restore (som bliver tilgængelig med en kommende version af FMK).

Mvh
FMK teamet
#4
Version 1.23 af Recept-modulet er deployet på Test1 i eftermiddag.
Versionen indeholder primært interne ændringer samt forberedelse til forbedringer i dump-restore (som bliver tilgængelig med en kommende version af FMK).

Mvh
FMK teamet
#5
Deployment er udført nu - det blev ikke i formiddags som påstået ovenfor...
#6
Version 1.21 af Receptmodulet deployes på Test2 i formiddag.
Versionen indeholder primært interne rettelser, samt en enkelt bugfix til GetNewOrders på 1.4.6 snitfladen.

Mvh
FMK teamet
#7
Efter at have konstateret et par småproblemer i den deployede version, har vi fixet dem, og deployet en ny version (som dog stadig hedder v1.20.5) på begge miljøer.
#8
Hej,

Recept-modul v1.20.5 blev deployet på TEST1 i fredags sent om eftermiddagen, og er lige nu deployet på TEST2.

Versionen indeholder kun ændringer der ikke bør give synlige ændringer, men er udelukkende af intern, teknisk karakter.

Mvh
FMK teamet
#9
Den nye FMK version, der blev deployed på TEST1 i går har fejl vedr. borgerlogin.

Vi arbejder på en løsning.

Mvh
FMK-teamet
#10
Hej,

Der er nu deployed en ny udgave af FMK-1.4.6.4 på TEST1.

Den fixer bl.a. nogle problemer med schemavalidering og IDWS signaturvalidering.

Mvh
FMK-teamet
#11
Der er netop releaset en ny version af FMK (v1.4.6.4) på TEST1. Tidligere version var 1.4.6.3.

Indhold og release datoer er også at finde på https://www.nspop.dk/display/web/Trifork+FMK+Releaseplan.


Mvh
FMK teamet
Modify message
#12
I dag releases Recept-modul v1.19 til TEST2, og i løbet af de næste uger foretages en række data-migreringer i Recept-modulets data.

Der vil ikke være nedetid eller ændret opførsel som følge af dette.

Mvh
FMK-teamet
#13
I dag releases Recept-modul v1.19 til TEST1, og over de næste dage foretages en række data-migreringer i Recept-modulets data.

Der vil ikke være nedetid eller ændret opførsel som følge af dette.

Mvh
FMK-teamet
#14
Som aftalt med apoteksleverandørerne og Apotekerforeningen har vi bestræbt os på at lave en "endelig" version af 1.4.6 snitfladen inden 1. februar 2017.

Det betyder at vi har samlet en række opdateringer af snitfalden, som udkommer med næste version af FMK. Denne version vil af samme årsag hedde "FMK 1.4.6.1", da vores versionsnummer-konvention siger at FMK versioneres i henhold til den seneste produktionsklare snitfalde-version.

Følgende liste beskriver schema-rettelserne i 1.4.6 snitfladen:

- Alle opdaterende requests har fået tilføjet en ModificationMetadata-struktur, ligesom øvrige opdaterende requests i FMK. Disse har hidtil ikke været anvendt til noget, men kan tages i brug til fx at have en "force" funktion så visse valideringsregler kan ignoreres. Der informeres særskilt om dette, såfremt denne mulighed tages i brug. Tilføjelsen af ModificationMetadata har i tre tilfælde krævet, at der blev introduceret en ny mellemstruktur, så request-strukturen er blevet en smule anderledes: Afvis/Annuller receptfornyelsesanmodning (CancelPrescriptionRequestRequest), Genåbn recept (ReopenPrescriptionRequest), Afslut recept (TerminatePrescriptionRequest).
- På visse opret recept request-strukturer er Drug-strukturdn flyttet ud fra PackageRestriction, så den i stedet ligger på Prescription-niveau. Det drejer sig om servicene Opret og ekspeder recept, Opret recept til brug i praksis og Opret recept til person uden CPR. Baggrunden er ønsket om at kunne anvende disse typer recepter i forbindelse med DD, også for lægemidler hvis varenumre ikke er kendte i FMK, fx præparater fra mærkevaretaksten.
- Servicen GetDoseDispensingCard og tilhørende schemaer er taget ud af 1.4.6 snitfladen - den vil i stedet blive udstillet i en 1.4.6.E2-snitflade.
- CreateAndEffectuatePrescription har ikke længere ValidFrom / ValidTo, da de ikke giver mening at specificere på en papirrecept, der skal være afsluttet straks ved oprettelsen.
- Recepter har ikke længere en struktureret dosering, kun en doseringstekst. Dette blev oprindeligt indført af hensyn til dosisdispensering, og tog reelt den strukturerede dosering fra den lægemiddelordination, som recepten var knyttet til. Men løsningen til dosisdispensering bliver lidt anderledes end først tænkt, så denne struktur giver ingen værdi. Desuden har instruksen til apoteksleverandørerne hidtil alligevel været, at de kunne nøjes med at vise doseringsteksten.
- Schemaer til AquireOrder service (anmod om frigivelse af recept) er slettet. Denne service er ikke relevant i 1.4.6.

De nye skemaer kan som sædvanlig findes her: https://github.com/trifork/FMKResources/releases/tag/1.4.6.1

Desuden ændrer vi en smule på, hvordan FMK sender SOAP Faults. De indeholder i dag nogle elementer under <details>, som er FMK-specifikke. Disse har i dag namespace sv.t. FMK v1.4.0, uanset hvilken snitfladen der kaldes på. Dette bliver fixet for 1.4.6, så 1.4.6-namespacet anvendes. Desuden er der i visse tilfælde problemer med at <faultstring> mappes ud efter <details>, hvilket er forkert iflg. SOAP 1.1 schemaet (på trods af at det er specificeret sådan i "Den Gode WebService" v1.0 / v1.0.1 standarden).

Vi regner med at deploye den nye version af FMK på TEST1 onsdag den 25. januar.

Mvh
FMK-teamet
#15
Vi har gennemgået beskrivelserne under "Scenarier for et apotek" på DokuWiki:

http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=apo:generel:scenarier:scenarier

Ud over lidt smårettelser er det primært præciseret hvordan dosisdispensering skal fungere i den første fase. Specielt vedr. dosisdispensering af ikke-lægeordineret medicin, der ligesom i dag håndteres helt udenom FMK. Desuden er der tilføjet beskrivelse af et fejl-scenarie vedr. udløb af ID-kort ved kø-processering.

Mvh
FMK-teamet