News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - alk

#1
Kære systemleverandører
I henhold til gældende roadmap 2018-2020, skal alle certificeres til FMK vers. 1.4.4 E2/E4 inden udgangen af 2019. Med henblik på at få fordelt certificeringerne hen over året, har certificeringsteamet planlagt en række certificeringsdatoer mellem juni og december, som I meget gerne må begynde at booke. Det kan naturligvis lade sig gøre at anmode om certificering før juni måned, såfremt man er klar tidligere.
Informationer og datoer findes i vedhæftede dokument.

På certificeringsteamets vegne
Alice Kristensen
#2
I henhold til aftale på FMK-tekniker møde 21. januar 2015 afholdes FMK-certificeringer som hovedregel hos MedCom i Odense. Der er udarbejdet plan over mulige certificeringsdatoer for FMK v. 1.4.4 i efteråret 2016. Vær opmærksom på at få reserveret en dato i god tid, idet flere datoer allerede er bookede - se vedhæftet fil for nærmere informationer og mulige datoer.

Venlig hilsen
Alice Kristensen
#3
Hermed liste over alle kommuner og hvilket EOJ-system, de anvender  :)
#4
Vi udarbejder en oversigt med alle kommuner og hvilket EOJ-system, de anvender.
Venlig hilsen
Alice Kristensen, MedCom