Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Benny Kristensen

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
31
Det er hermed besluttet.
Vi indfører en validering for dette.

32
Forespørgsel til apotekssystemleverandørerne.

Det er p.t. tilladt at tilføje den samme lægemiddelordination flere gange til et DD-kort.
Det var oprindeligt tænkt til situationer hvor lægen havde valgt en uhensigtsmæssig styrke, og apoteket så kunne tilføje flere planlagte dispenseringer med forskellige styrker.
Dette frarådes jo nu kraftigt af apotekerforeningen, så spørgsmålet er om der er andre cases, hvor det kan være relevant.
Vi har i forbindelse med supportsager, oplevet at det kan give problemer/forvirring, hvis det  kommer til at ske ved en fejl.

Spørgsmålet til apotekssystemleverandørerne er derfor:
Ønsker i at FMK indfører en validering eller en advarsel, hvis den samme lægemiddelordination tilføjes til samme DD kort flere gange? Eller er det mest hensigtsmæssigt at apotekssystemet håndterer dette.
Det skal naturligvis stadig være tilladt at tilføje den samme lægemiddelordination til forskellige DD kort for samme patient.

Skriv gerne jeres svar på denne posting inden den 18. Juni.

33
De tidligere værdier er nu genetableret.

34
Vi er desværre ved en fejl kommet til at slette alle Extra Info settings for alle systemer på Test2 miljøet.
Extra info er de specielle settings visse systemer har konfigureret via adm GUI'en.
Vi arbejder på at genetablere værdierne så hurtigt som muligt.

Vi beklager de eventuelle gener dette måtte medføre.

35
Enablingen af de udvidede valideringer er desværre blevet forsinket.
Vi forventer i stedet at enable dem mandag den 25. maj.
Vi beklager forsinkelsen.

mvh FMK-teamet.

36
Som nævnt her http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1730.0
er der lagt en ny release af FMK på testmiljøerne.
Indholdet i releasen er som sædvanligt listet på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Vi vil gerne gøre specielt opmærksom på et par af ændringerne som kan være specielt vigtige for apoteksleverandørerne og deres kunder.

FMK-5992: Det er nu et krav at der findes en Dosisdispenseret recept for at der kan dosispakkes. Det vil sige det nu bliver et krav og ikke blot en anbefaling at udleveringsapoteket konvereterer eventuelle pakningsrecepter til dosisdispenserede recepter inden der kan dosispakkes.
FMK-6028 StartEffectuationOfDDPeriod fejler nu hårdt hvis der er seponerede/uløbne lægemiddelordinationer på dosisdispenseringskortet. Tidligere udløste det kun en advarsel.
FMK-6029 I tråd med ovenstående, så skippes øvrige advarsler for en lægemiddelordination, hvis der advares om at behandlingen er afsluttet.
FMK-6043 Visse advarsler er primært henvendt til apotekerne og filtreres derfor fra på DD PDF. Det er derfor vigtigt at apoteket er opmærksomme på disse advarsler, der typisk handler om noget som FMK ikke er i stand til at validere.

37
I produktion åbnes der for fremdatering af recepter fra den 6. januar

38
I forbindelse med release 1.4.6.28, der er lagt på testmiljøerne, er der sket et par mindre ændringer i advarsler på det eksplicitte dosisdispenseringskort.
Fejlkode 4302 er tilføjet. (døgndosisvalidering)
Fejlkode 4301 er flyttet fra topniveau til plannedDispensing niveau, og kommer nu kun hvis FMK ikke kan lave døgndosisvalidering. Eks hvis der er tale om en fritekst dosering på lægemiddelordinationen.

Alle advarslerne er listet her:
https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:extensions:hent_dosisdispenseringskort#advarsler

39
Problemet er nu løst.
Problemet skyldtes en databaseserver, der gik ned i løbet af weekenden.

40
Der er i øjeblikket problemer med test2 miljøet.
Det er ikke muligt at foretage kald hverken via services eller FMK-online.
Vi arbejder på at løse problemet.

41
Version 1.36.0 af receptmodulet deployes på test1 i dag og på test2 senere på ugen.

Det komplette indhold af releasen og udrulningsplanen kan ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

42
Det er af flere af EOJ systemleverandørerne blevet problematiseret at det i 1.4.4.E2 er blevet vanskeligere at give brugerne et overblik over egne udleveringsanmodninger (apoteksbestillinger).

Dette er løst i 1.4.4.E5 via to nye services:  https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:extensions:sog_bestillinger og https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:extensions:hent_bestillinger

Men da extension E5 stadig er under udvikling, og der kan gå noget tid før den bliver frigivet, foreslår vi også at tilbyde disse services på 1.4.4.E2 snitfladen som optionelle services. Det vil sige uden specifikke certificeringskrav.

Vi vil derfor gerne have en tilkendegivelse fra systemleverandørerne, om de vil være intereseret i at tage disse services i brug, hvis de bliver gjort tilgængelig på 1.4.4.E2 snitfladen.

I må gerne skrive jeres tilbagemelding som kommentarer til denne posting.

43
Deploy på test2 bliver først tirsdag den 13/8;

44
Version 1.32.0 af receptmodulet deployes på test1 & test2 i dag.

Det komplette indhold af releasen og udrulningsplanen kan ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan
(Siden er midlertidig utilgængelig)

Releasen indeholder følgende:
FMK-5243   Pakning mangler på 1.4.6 DD effektueringer
FMK-5091   UndoEffectuation fejler hvis den udføres af anden afdeling   
FMK-5186   RM bør bruge Paknings source-date til at søge stamdata
FMK-5231   Fejl ved dannelse af fejlmeddelelse for createAndEffectuatePrescription
FMK-5274   RM understøttelse af eCPR

45
Version 1.30.6 af receptmodulet deployes på test1 & test2 i dag.

Det komplette indhold af releasen og udrulningsplanen kan ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10