Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Benny Kristensen

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
16
På baggrund af de indkomne kommentarer er der sket følgende ændringer til løsningsforslagene:
 - Der er tilføjet periode identifier til de returnerede perioder i dosisdispensering overblik
 - Der ændres ikke i Hent Pakkegruppe servicen. I stedet tilføjes en ny service Hent Pakkegruppe indhold.
 - Receptfornyende læge returneres IKKE på DD-kort. Det returneres i stedet kun i en ny service Hent Planlagt Dispensering detaljer (beskrivelse kommer i nyt opslag)

Revideret beskrivelse vedhæftet.

17
Der er nu udarbejdet løsningsforslag på en del af de ændringsønsker der er indkommet vedrørende DD understøttelsen i 1.4.6.E3.
Disse udvidelser tænkes placeret i en ny ekstension 1.4.6.E6.

Inden vi påbegynder implementeringen af disse vil vi gerne have feedback fra apoteksleverandørerne om de er enige i de foreslåede løsninger.
SDS og Trifork vil gerne have feedback på dette senest den 3/11, af hensyn til planlægning.

Til info, så vil alle de listede ændringer også blive understøttet i FMK-online på testmiljøerne.

18
Version 1.37.15 udgår og i stedet deployes version 1.37.16.
Denne deployes på test1 i dag og på test2 i morgen den 18/9.

Det komplette indhold af releasen og udrulningsplanen kan ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

19
Til apotekssystemleverandørerne.
På møderne om ændringsønsker til DD understøttelsen i FMK, blev det besluttet at ændre grænsen for hvor tidligt der advares om dosisdispensering efter doserings-/behandlingsslut.
Det vil sige advarslen 4303 "Der er planlagt administration efter behandlingsslutdatoen/doseringsslutdatoen".
Det blev vedtaget at denne grænse skal sættes til 45 dage i stedet for de nuværende 90 dage.
Det er nu rettet på testmiljøerne (test1 og test2).
Det er planlagt til at blive ændret i produktion mandag den 7/9.

Vi forventer at i orienterer jeres brugere om ændringen.

20
Version 1.37.15 af receptmodulet deployes på test1 i dag og test2 i morgen

Release indeholder en del mindre fejlrettelser.
Det komplette indhold af releasen og udrulningsplanen kan ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

21
Inden sommerferien blev der udviklet en validering mod at et apotek, kan slette et DD-kort, der er 'ejet' af et andet apotek.
Efter mange diskussioner blev det besluttet at udskyde enabling af denne validering til efter sommerferien.

Vi planlægger nu at enable denne validering mandag den 3/8.

22
Info omkring FMK produktion / Re: Hotfix af FMK
« on: 2020-07-02 12:55:15 »
Deploy er nu afsluttet.

23
Info omkring FMK produktion / Re: Hotfix af FMK
« on: 2020-07-02 09:20:28 »
Indholdet af hotfixet vedrører dosisdispensering og er beskrevet nærmere i disse opslag:
http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1793.0
http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1791.0

24
Info omkring FMK produktion / Hotfix af FMK
« on: 2020-07-02 09:18:33 »
I dag torsdag deployes hotfix 1.4.6.35.e på FMK produktionsmiljøet.

Deploy foregår uden nedetid.

25
FMK opdateres i dag onsdag den 01.07.2020 til version 1.4.6.35.e i test1 og test2. Opdateringen bliver gennemført i løbet af formiddagen og sker uden nedetid.

Rettelserne retter sig primært mod apotekernes DD funktionalitet, og vi vil derfor opfordre apotekssystemleverandørerne til at teste versionen, inden den lægges i produktion, hvilket er planlagt til at ske torsdag den 2/7.

Hotfixet erstatter 1..4.6.35.d (http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1791.0) og i forhold til den er yderligere tilføjet
 - FMK-6333 DD: Advarsel om planlagt administration efter LMO's slutdato filtreres fra hvis den er langt ude i fremtiden
 - FMK-6334 DD, Tillad ordinationer hvor der ikke er angivet DrugId, kræv i stedet substitution

Det opdaterede indhold af release 1.4.6.35 kan som altid findes på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan.

26
Vi vælger så at Pakningsoverblikket returnerer det substituerede drugId som det ordinerede.
Det vil sige, hvis lægen udelader drugId på LMO'en, tvinges apoteket til at substituere til noget med DrugId.
Og på Pakningsoverblikket returneres <PrescribedDrugIdentifier> = <PlannedDrugIdentifier>.

Som i er orienteret om, har problemet vist sig at være så alvorligt at rettelsen kommer med i hotfix torsdag 2/7.

27
Til apotekssystemleverandørerne.

Det er p.t. ikke muligt at tilføje en lægemiddelordination til DD kortet, hvis lægemiddelordinationen ikke har et drugId.
Det drejer sig typisk om frihandelsvarer hvor lægen ikke kender / ikke påsætter drugid. Apotekerne håndterer det p.t. typisk ved at oprette borgervalgte lægemiddeloridnationer på disse.

Vi mener dog ikke det er en acceptabelt at fastholde denne blokering, da der kan være situationer, hvor lægerne ikke er i stand til at påsætte drugId, men det stadig er receptpligtig medicin, så borgervalte lægemiddelordinationer ikke er en option.

Vi ønsker derfor at åbne for at apotekerne kan sætte lægemiddelordinationer uden drugId på DD kort, men at de i den forbindelse SKAL substituere til et lægemiddel med drugId. FMK validerer ikke denne substitution.

Det giver dog en udfordring i forhold til Pakningsoverblik, hvor drugId er krævet i skemaet også for det ordinerede lægemiddel.
Det kan vi naturligvis ændre på i en kommende version.
Men for at kunne komme videre nu, foreslår vi en af følgende:
 - Hvis der mangler drugId på lægemiddelordinationen, returneres i det samme drugId, som står på det som udleveringsapoteket har subsitueret til (under antagelsen at apoteket har foretaget en lovlig substitution)
 - Vi aftaler en 'dummy-værdi' for DrugId, der betyder intet valgt.

Vi vil umiddelbart foretrække den første løsning.

Vi vil gerne høre jeres holdning til ovenstående så hurtigt som muligt, så vi eventuelt kan tage rettelsen med i en release efter sommereferien.

28
FMK opdateres i dag mandag den 29.06.2020 til version 1.4.6.35.d i test1 og test2. Opdateringen bliver gennemført i løbet af formiddagen og sker uden nedetid.

Rettelserne retter sig primært mod apotekernes DD funktionalitet, og vi vil derfor opfordre apotekssystemleverandørerne til at teste versionen, inden den lægges i produktion, hvilket er planlagt til at ske onsdag den 1/7.

Flg. rettelser er tilføjet siden 1.4.6.35.b:
 - FMK-6314 DD, Validering af apotek ved sletning af DD-kort
 - FMK-6325 DD, validering ved sletning af DD-kort skal tillades hvis det er samme koncern
 - FMK-6326 DD Ret advarselstekst vedrørende planlagt adm efter doseringsslut
 - FMK-6327 NPE i StartEffectuationOfDDPeriod

Det opdaterede indhold af release 1.4.6.35 kan som altid findes på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan.

Umiddelbart efter releasen er lagt på henholdsvis test og produktion er det planen at enable valideringen af at apoteker kun kan slette egne DD kort.

29
Vi har tidligere udmeldt at 1.4.6.34 released den 10/6 blev sidste større release inden sommerferien.

Det har imidlertidigt vist sig nødvendigt med endnu en release af flere årsager.
Vi planlægger at releasen kommer på test uge 25, og i produktion den 24/6.

Der kommer naturligvis releaseinformation om den, men indtil videre er der planlagt følgende indhold:

FMK-6266 Fejl i getOrderedEffectuation, udgået lægemiddel men ikke pakning
    (Intern serverfejl i tilfælde af dårlige stamdata)
FMK-6272 DeleteDoseDispensingPeriod Valider form om samme periode angives flere gange
   (Skal give en valideringsfejl i stedet for en intern serverfejl)
FMK-6270 DD: Valider at en LMO ikke tilføjes til DD kort flere gange
    (Som tidligere aftalt)
FMK-6232 NPE i OpretRecept ved anvendelse af ukendt/ugyldig formkode
    (Resulterede i intern serverfejl)
FMK-6275 Opret recept, valider varenummer hvis der benyttes kendt Source
FMK-6285 Udvidet Validering af skift af lægemiddel for DD, tag højde for ordinationer med kun DrugName
FMK-6268: Restudlevering fejler på kombinationspræparater
FMK-6287: DD: ValidPrescription skal udledes på bagrund af Dags dato
FMK-6288: DD, GetPackingOverview, fjern validering af kalders Ean.nr i forhold til anmodede data.
FMK-6289: DD: SubstitutePackagedDrug skal validere subst. ift. Udl apotekets valg af lægemiddel
FMK-6290: DD PDF: tilføj behandlings- og doseringsslut og ret receptudløbsdato

30
Version 1.37.8 af receptmodulet deployes på test1 i dag og test2 i morgen

Det komplette indhold af releasen og udrulningsplanen kan ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10