Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Benny Kristensen

Pages: 1 ... 8 9 [10]
136
Hej,

Recept-modulet opdateres til v1.0.22 på TEST2 indenfor den næste halve time.
Opdateringerne foretages uden nedetid.

Mvh,
FMK-teamet

137
Hej,

Recept-modulet opdateres til v1.0.22 på TEST1 indenfor den næste halve time.
Opdateringerne foretages uden nedetid.

Mvh,
FMK-teamet

138
Validering CPR nummer ved ekspedition

PEM: Validering af at CPR-nummer på ekspedition svarer til CPR nummer på ordination, blev kun foretaget ved DD ekspeditioner.
FMK: Valideringen foretages på alle ekspeditioner (såfremt CPR nummer er udfyldt begge steder). Det gælder også ved CreateAndAdminister.
Årsag: Valideringen er lige relevant på alle typer ekspeditioner.

Fejlteksten rettes derfor fra: "CPR nummer på ordinationen (nnnnnnnnnn) og indberetningen (nnnnnnnnnn) skal være ens for dosisdispenserede ekspeditioner" til: "CPR nummer på ordinationen (nnnnnnnnnn) og indberetningen (nnnnnnnnnn) skal være ens."

139
Der foretages deployment i fmks Test1 miljø i perioden fra kl. 13.45 til 14.00 onsdag 6/8.
Der kan forekomme periodevis udfald i perioden.

140
Der foretages opgradering af java i test1 miljøet mellem kl. 14.15 og 15.00 onsdag den 23/7.
Der kan forventes ustabil drift i perioden

141
Addresserede ordinationer returneres altid som AdministrationInProgress I MedicationDetails

MedicationDetails: AdministrationOrdered ~ AdministrationInProgress

PEM: returnerer addreserede (ikke kvitterede) ordinationer under enten AdministrationOrdered eller AdministrationInProgress afhægigt af om apoteket selv har markeret ordinationen under behandling
FMK: returnerer altid addreserede (ikke kvitterede) ordinationer under AdministrationInProgress
Årsag: FMK's princip med at sætte ordinationen InProgress ved bestilling, betyder at en ordination, der er addresseret også altid er under behandling.

142
Tidsbegrænsning i hvor længe bestillinger returneres i GetAddressed

GetAddressed
PEM: medsender alle addresserede bestillinger der ikke er kvitteret
FMK: medsender kun bestillinger oprettet inden for de sidste 10 dage.
Årsag: Dette sker dels af performancehensyn, dels fordi det er i tråd med den planlagte virkemåde i apotekssnitflade version2. Det vurderes ikke at have nogen praktisk betydning, da alle apoteker henter addresserede ordinationer ca. hver 5. minut

143
DoseDispensing medsendes selv om start-/slutdato mangler

MedicationDetails
PEM: medsender kun DoseDispensing, hvis både startdato og slutdato er udfyldt
FMK: medsender DoseDispensing, hvis ordinationen er markeret som dosisdispenseret. Hvis Startdato mangler udfyldes den med ordinationens oprettelsesdato.
Årsag: Det betragtes som en fejl i PEM, da det er lovligt/muligt at lave en dosisdispenseret ordination uden at angive slutdato og via Edifact endda også uden startdato.

144
EnvelopeDateTime og LetterDateTime udfyldes ikke

MedicationSummary og MedicationDetails
PEM: udfylder EnvelopeDateTime og LetterDateTime med forsendelses tidsstempler for Edifact Ordinationer
FMK: udfylder aldrig disse felter
Årsag: Edifact ordinationer udgår og informationen er derfor ikke relevant på længere sigt

145
AdministrationsId fra ordren bevares ikke ved effektuering
PEM genbruger det administrationsId, der er oprettet i forbindelse med bestillngen og som returneres i AdministrationOrdered eller AdministrationInProgress i f.eks GetMedicationsById, således at det vil være det samme id der returneres ved Effektueringen.
FMK FMK genererer et ny AdministrationId i forbindelse med Effektueringen, således at det administrationId, der returneres fra administer altid vil være forskelligt fra det administrationId, der blev returneret i eks. AdministrationInProgress.
Årsag: for at kunne håndtere den fejl-situation hvor den samme ordre er blevet ekspederet af flere apoteker samtidigt.

146
Nye Generelle fejlkoder

WS_MISSING_ARG(900100, "Teknisk fejl ved kald af service", "Manglede obligatorisk parameter til servicekald: {0}")
returneres hvis en af følgende obligatoriske requestparametre udelades: "user", "localuser", "password" og "requestdata".

WS_XML_PARSE_ERROR(900101, "Fejl i XML request", "Fejl i XML request: {0}")
returneres i tilfælde af schemavalideringsfejl i request

UNKNOWN_LOCATION_NUMBER(900102, "Ukendt locationsnummer", "Kunne ikke finde: {0} i stamdata")
returneres hvis det medsendte lokationsnummer ikke kendes af FMK

147
Yderligere afvigleser:

Kviter uden MarkInProgress
PEM: hvis kviter (acknowledge) kaldes uden MarkInProgress, fjernes ordinationen fra getAddressed.
FMK: kviter uden MarkInProgress har ingen effekt.
Årsag: FMK's princip med at sætte ordinationen InProgress ved bestilling, betyder at det ikke vil give mening at kalde kviter uden MarkInProgress.

Pages: 1 ... 8 9 [10]