Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Benny Kristensen

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Til information.
Mandag den 6/12 deployes version 1.38.2 af receptmodulet i produktion jvf.
https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan
Indholdet af releasen kan også ses der.

Deployment sker som sædvanligt uden nedetid og forventes ikke at påvirke apotekernes arbejde.

Indholdet af releasen giver heller ikke de store konsekvenser for apotekerne i første omgang.
De to fejlrettelser vedrørende E-Cpr og CPR-skift vil dog slå igennem
FMK-3547 og FMK-7052 er propertystyret, og vil derfor først få effekt senere.

Vedrørende FMK-3547 vil vi bede jer teste at ændringen ikke giver problemer i jeres systemer.
Det drejer sig om patienter med recepter der er administrativt slettede (af juridiske årsager eks. i forbindelse med identitetstyveri)
ID'erne på disse returneres nu i elementet InvalidPrescription jvf: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:generel:ugyldig-markering_af_data
Elementet har altid eksisteret i skemaerne, men er indtil nu ikke blevet udfyldt.

Det kan eksempelvis testes på test1 på patienten 2901010056

2
Det er aftalt at der nu åbnes for DosisDispensering til institutioner via FMK.
Vi åbner for det i FMK mandag den 13. september.

Understøttelsen i FMK-online bliver via en speciel profil, så det kun er de institutioner, der kender til denne profil, der vil kunne bestille dd-pakning.
På den måde bliver det lidt nemmere at kontrolere udrulningen.

Trifork er p.t. i gang med at skrive en vejledning til institutionerne i at oprette medicinkort og lægemiddelordinationer via FMK-online.
Her kommer url'en til den nævnte profil også til at fremgå.
Vi tænker denne vejledning kan blive distribueret via Apotekerforeningen og i første omgang de apoteker der vil agere piloter på løsningen.


3
Siden udrulningen af DD løsningen i løbet af foråret og sommeren 2020, er der aftalt og implementeret en del ændringer.

I det vedhæftede dokument er der lavet en opsamling af de vigtigste af disse ændringer.

4
Kære alle.

Vi er i FMK-teamet blevet pålagt at arbejde på at forbedre kommunikationen i forbindelse med receptanmodninger.

Som en del af dette, er det planen, at FMK skal understøtte viderestilling af receptanmodninger.
I vedhæftede dokument er snitfladen og den forventede virkemåde beskrevet.

Vi vil gerne have systemleverandørernes tilbagemelding, om de kan se fejl eller mangler i den beskrevne løsning, eller i øvrigt har forslag til forbedringer.

Vi vil gerne have tilbagemeldingerne senest den 2. august 2021.

Mvh FMK-teamet

5
Denne ændring udføres i produktion i dag, 31/5.
Bemærk: det er besluttet at det i første omgang kun er valideringen der fjernes.

Det vil sige.
Hvis det anvendte pnummer findes i registeret fra lægemiddelstyrelsen, så anvendes navn og adresse på udleveringsapoteket stadig herfra.
Hvis det ikke findes i registeret, accepteres kaldet nu, og det registreres med det navn og adresse som apoteket/apotekssystemet har angivet.

6
Version 1.37.19 af receptmodulet deployes på test1 og test2 d.d.

Følgende rettelse er indeholdt:
- FMK-6761   RM, Fjern P-nummer validering, tjek ved berigelse om værdier er sat

Udrulningsplanen kan ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

7
Til apotekssystemleverandørerne.

Der er forslag om opstraming af tre valideringer vedrørende dosisdispensering, der har til hensigt at reducere fejl i kommunikationen mellem udleveringsapoteket og pakkeapotet.

Vi ønsker derfor tilbagemelding fra apoteksleverandørerne senest den 1/5 for hvert af nedenstående forslag.

1) Validering af overlappende dosisdispenseringsperioder

Der har tidligere været skrappe valideringer af overlappende dosisdispenseringsperioder.

Disse er efter aftale blevet fjernet helt.

Det er nu kommet frem at det vil være hensigtsmæssigt at forhindre overlappende ordinære perioder inden for samme DD-kort.

FMK vil derfor indføre en validering, så det ikke bliver muligt at oprette ordinære DD-perioder, der er overlappende på det samme DD-kort (akut perioder indgår ikke i valideringen). Det vil sige at det ikke bliver muligt at oprette 2 DD-perioder med overlappende dato-interval på samme DD-kort uden akutmarkering på mindst en af dem.

2) Validering af sortiment.

Der returneres p.t. en advarsel, hvis der er lægemidler på DD-kortet, hvor lægemidlet eller noget substituerbart ikke er i pakkeapotekets sortiment.

Det har vist sig uhensigtsmæssigt at udleveringsapoteket (hvis de ignorerer advarslen), kan sende noget til pakning, som ikke kan pakkes, fordi det ikke er i sortiment.

Det samme gælder omkring delbarhed. Det vil sige hvis der eksempelvis planlægges halve tabletter af et lægemiddel, der ifølge pakkeapotekets sortiment ikke er delbar.

FMK vil derfor erstatte advarslerne omkring dette med en 'hård fejl', når udleveringsapoteket sætter perioden 'Klar til pakning'.

Det vil dog kun medføre en hård fejl, hvis lægemidlet rent faktisk skal pakkes i den pågældende periode.

Det vil sige, at hvis lægemiddelordinationen er pauseret, eller på anden måde ikke er planlagt til pakning i den pågældende dosisdispenseringsperiode, vil sortimentsvalideringen ikke blokere for at sætte klar til pakning for den pågældende periode.

3) Validering af antal linier på den enkelte DD-pose

Der er kun begrænset plads til at printe indholdet på den enkelte DD-pose.

Der ønskes derfor indført en validering, så udleveringsapoteket ikke kan sende en periode til pakning, hvis der er poser, der indeholder flere lægemidler, end der er plads til at printe på posen. Udleveringsapoteket bliver dermed tvunget til at tage stilling til opdelingen i flere poser.

Der er tidligere sket en 'automatisk' opdeling i poser på pakkeapotekerne, men dette er ikke hensigtsmæssigt, da der så opstår inkonsistens mellem FMK's DD-kort og den fysiske rulle, og det dermed kan få konsekvenser for patientsikkerheden.

Med de nuværende anvendte poser og pakkerobotter er der 9 linier til rådighed til eventuel indtagelsesvejledning og lægemidler. Det vil sige FMK vil som udgangspunkt validere at der højst er 8 eller 9 lægemidler i samme pose afhængig af om posen også har en indtagelsesvejledning.
Berænsningen gøres dog fleksibel, så det enkelte pakkeapotek, hvis det bliver nødvendigt, kan have en anden grænse.

Valideringen vil resultere i en advarsel på DD-kortet, men som en hård fejl, når perioden sættes 'Klar til pakning'.

Mvh FMK-teamet.

8
I forbindelse med FMK-release 1.4.6.42.c, der er lagt på testmiljøerne i dag og som forventes at komme i produktion om ca 14 dage er der foretaget en ændring i algoritmen for servicen 'Restudleveringer på recept'.
Hvis der udleveres en pakning inden for samme substitutionsgruppe som den ordinerede pakning, men som har en anden pakningsstørrelse, så beregnes den udleverede mængde og restmængden som om der var udleveret den ordinerede pakningsstørrelse.

Så hvis der eksempelvis er ordineret 10 pakninger af 100 stk, og der er udleveret 6 pakninger som er i samme substitutionsgruppe, men som kun indeholder 90 stk, så beregnes den udleverede mængde til 600 stk og restudleveringen til 400 stk.
Før ændringen ville dette have resulteret i en udleveret mængde på 540 og en restmængde på 460.

Ændringen er besluttet ud fra en betragtning om at de udleverede pakninger er i samme substitutiongruppe og dermed kan sidestilles med den ordinerede pakning. Det gør samtidig at klientsystemer, der omregner restmængden til antal pakninger oftere får et fornuftigt antal pakninger.

9
Med version 1.4.6.41 af FMK (jvf: http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1876.0) er 1.4.6.E6 snitfladen nu tilgængelig i første omgang i testmiljøerne.

Snitfladen er overordnet beskrevet på denne side: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:extensions:e6

Servicene på snitfladen kan kaldes på både test1 og test2 (men det kræver som sædvanligt en whitelistning af en given systemversion).

Links til WSDL og skemaer er tilføjet på denne side: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.6:wsdl_og_xml_skemaer

Links til Type og feltdokumentation er tilføjet på denne side: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.6:type-_og_feltbeskrivelser

Bemærk: da snitfladen stadig er relativ uafprøvet, kan der stadig forekomme ændringer. Disse vil vi naturligvis koordinere, med de systemer der er begyndt at bruge snitfladen i testmiljøerne. (Når snitfladen er taget i anvendelse i produktion forventer vi naturligvis ikke at lave 'breaking changes').
Af hensyn til dette vil vi gerne have at de enkelte systemleverandører informerer os når de påbegynder implementation mod snitfladen.

10
Der er nu udarbejdet et løsningsforslag for bedre understøttelse af dosisdispensering til institutioner.

SDS og Trifork ønsker feedback fra apotekernes systemleverandører, om det er en hensigtsmæssig løsning, og om det vurderes at opfylde kravene.
Ligeledes ønsker vi en indikation af om leverandørerne forventer at understøtte denne funktionalitet og i givet fald med hvilken tidshorisont.

Af hensyn til planlægning, ønskes svar senest den 14. Januar 2021.

mvh FMK-teamet.

11
Der er nu udarbejdet løsningsforslag på endnu en delmængde af de ændringsønsker der er indkommet vedrørende DD understøttelsen i 1.4.6.E3.
Ændringerne tilføjes som de tidligere beskrevne i 1.4.6.E6

SDS og Trifork vil gerne have feedback fra apoteksleverandørerne om de er enige i de foreslåede løsninger.
Af hensyn til planlægning, skal vi have feedback senest den 11. december 2020.

Feedback må gerne gives som kommentarer til dette opslag.

12
På baggrund af modtagne kommentarer, har SDS besluttet at gennemføre forslaget med virkning fra 1/6 2021.
Det vil sige fra denne dato vil FMK ikke længere validere de medsendte pnumre, og beriger ikke med navn og adresse ud fra lægemiddelstyrelsens register.
I stedet bibeholdes de informationer som apoteket selv medsender i forbindelse med ekspeditionen.

Såfremt der til den tid stadig kommer ekspeditioner på den gamle apotekssnitflade, vil FMK udfylde navn og adresse på udleveringsapoteket ud fra lokationsnummeret, som står for ekspeditionen.

13
Opdateringen er udført.

Mvh FMK-teamet

14
Mandag den 16. november 2020 opdateres FMK i testmiljøerne til version 1.4.6.39.c. Opdateringen foregår uden nedetid.

Versionen indeholder fejlrettelser til følgende issues som også var en del af 1.4.6.39.b:
FMK-6439, FMK-6454, FMK-6451, FMK-6457.

Den komplette liste kan ses her: https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan
Bemærk endvidere at release i produktion er udskudt til Onsdag 18/11.

Mvh FMK Teamet

15
FMK validerer det pnummer apotekerne angiver for udleveringsapoteket i forbindelse med udlevering (CreatePharmacyEffectuation og CreateAndEffectuatePrescription)
Det sker på baggrund af et register der vedligeholdes af lægemiddelstyrelsen.

Denne validering giver p.t. en del udfordringer, da FMK modtager ændringer til disse med en vis forsinkelse, og der i de fleste tilfælde ikke er nogen historik for ændrede pnumre.
Det betyder blandt andet at apotekerne er tvunget til at opdatere pnumrene samtidig med at FMK modtager det opdaterede register fra lægemiddelstyrelsen.

SDS og Trifork foreslår derfor at FMK dropper denne validering og i stedet 'stoler' på den information om udleveringsapoteket, der modtages fra apoteket / apotekssystemet.
Det betyder også at FMK ikke længere vil berige navne og adresse på apoteket ud fra lægemiddelstyrelsens register, men blot gemme den information apoteket har medsendt i forbindelse med udleveringen.
Og det vil også være den indsendte information der returneres når apoteket eller andre efterfølgende henter udleveringen fra FMK.

Det vil sige at det er op til apotekerne og apotekssystemerne at sikre at pnummer, navn og adresse på udleveringsapoteket indberettes korrekt.

Vi vil derfor gerne have en tilbagemelding fra apotekernes systemleverandører om de kan tilslutte sig dette.

Pages: [1] 2 3 ... 10