Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Kari Rye Schougaard

Pages: [1] 2 3 ... 8
1
TAS / TAS opdateres til version 2.15.0 i dag (udført)
« on: 2017-04-24 09:52:44 »
TAS er opdateret til version 2.15.0 i PROD i dag kl 11.30 - 15.

Der er følgende ændringer siden seneste version (2.13.3):

    [TILSKUD-195] - Ændre i alle tekster fra Sundhedsstyrelsen til Lægemiddelstyrelsen
    [TILSKUD-218] - Fremsøgning af blanket fejler, hvor stamdata har samme lægemiddelnavn to gange m forskel på kapitalisering
    [TILSKUD-244] - Ved timeout på hent tilskudsansøgninger: Fejl besked incl anbefaling af at anvende kortere dato-interval
    [TILSKUD-245] - Tillad bilag hvor extension er angivet med kapitaler (server side)

På TAS-teamets vegne
Kari Rye Schougaard

2
Ændringer siden sidste version af FMK-Online v. 2.14.6

Bugs:

    [FMK-3664] - Ved rediger LMO med slutdato i fortiden validerer vi ikke vedr. åbne recepter
    [FMK-3675] - Fejl ved login i FMK-Online: NPE
    [FMK-3738] - P/N dosering vises ikke korrekt i FMK-Online 1.4.6
    [FMK-3758] - Log exceptions i DelegateServlet som ERROR
    [FMK-3822] - Fri tekst doseirng fremtidig vises ikke korrekt
    [FMK-3827] - Status: Medicinkortet er kun aktivt, hvis der hverken er en indlæggelse, en ikke-ajourført markering eller en ugyldig markering
    [FMK-3847] - Advarsel om indlæggelse ved handling på medicinkortet nævner kun een indlæggelse
    [FMK-3850] - ASCP00096033 FMK-Online anvender DosageQuantityUnit i både plural og singular
    [FMK-3851] - Advarsel ved ikke-retvisende medicinkort ved oprettelse af en lægemiddelordination vises ikke hvis medicinkortet er ugyldigt
    [FMK-3869] - Opdater dosis-til-tekst version


Improvement

    [FMK-3841] - Tillad relative url'er i module-config.json + profiler

New Feature

    [FMK-3452] - Mulighed for at fjerne indlæggelsesregistrering for anden organisation

På FMK-Teamets vegne
Kari Rye Schougaard

3

TAS er opdateret til version 2.15.0 på TEST1 og TEST2. Følgende er rettet siden seneste version 2.13.3:

    [TILSKUD-195] - Ændre i alle tekster fra Sundhedsstyrelsen til Lægemiddelstyrelsen
    [TILSKUD-218] - Fremsøgning af blanket fejler, hvor stamdata har samme lægemiddelnavn to gange m forskel på kapitalisering
    [TILSKUD-244] - Ved timeout på hent tilskudsansøgninger: Fejl besked incl anbefaling af at anvende kortere dato-interval
    [TILSKUD-245] - Tillad bilag hvor extension er angivet med kapitaler (server side)

På TAS-teamets vegne
Kari Rye Schougaard

4
FMK-Online opdateres til version 2.13.18 i produktion

Versionen indeholder følgende ændringer i forhold til seneste version (2.13.16)

[FMK-3762] - valueOf-fejl i FMK-online ved Opret LMO/recept i IE9

På FMK-teamets vegne
Kari R Schougaard

5
TAS / TAS 2.13.3 Deployes til PROD - udført
« on: 2017-01-16 10:17:37 »
TAS version 2.13.3 deployes til PROD 2016-01-16 10.30

Releaset indeholder følgende opdateringer siden sidste version 2.11.24

Bug
[TILSKUD-169] - Kald til TAS/Medisys auditlogges selvom kaldet fejler
[TILSKUD-202] - FMK-Online Sikkerhedsopdatering 10 - TAS
[TILSKUD-208] - Accepter udelukkende roller, der følger XML-skema navnet for rollen

Improvement
[TILSKUD-203] - Request-response log for TAS
[TILSKUD-216] - Request-response logging i fil

På TAS-teamets vegne
Kari Rye Schougaard
Modify message

6
TAS / TAS 2.13.3 Deployet til TEST1 og TEST2
« on: 2017-01-10 13:38:25 »
TAS version 2.13.3 er deployed til TEST1 og TEST2

Releaset indeholder følgende opdateringer siden sidste version 2.11.24

Bug
[TILSKUD-169] - Kald til TAS/Medisys auditlogges selvom kaldet fejler
[TILSKUD-202] - FMK-Online Sikkerhedsopdatering 10 - TAS
[TILSKUD-208] - Accepter udelukkende roller, der følger XML-skema navnet for rollen

Improvement
[TILSKUD-203] - Request-response log for TAS
[TILSKUD-216] - Request-response logging i fil

På TAS-teamets vegne
Kari Rye Schougaard

7
FMK-Online v. 2.12.9 deployes til TEST2

Siden sidste version på TEST1 og TEST2 (2.12.7) er der følgende ændringer:

Bug
[FMK-3333] - Opret LMO med "Staerke vitaminer m.v." fejler med backend fejl på 1.4.4
[FMK-3377] - Advarsel ved oprettelse af en lægemiddelordination på et ikke-ajourført medicinkort (1.4.4)
[FMK-3380] - Slet effektuering knap mangler hvis logget ind med yder eller kommune (selvom effektueringen er oprettet af egen organisaion)
[FMK-3389] - Advarsel for dobbeltordination
[FMK-3390] - Dosering, visning, 0-1 vises som -1
[FMK-3391] - Doseringstypen fri tekst tillader type ikke angivet
[FMK-3392] - Rediger lægemiddelordination, ved ændring af dosering skal dags dato foreslås som doseringsstartdato
[FMK-3395] - Håndtering af pauseringsperioder. Enable / disable pauseringsperioder
[FMK-3396] - Præsentation af at leveringsoplysninger på recepter afspejler den aktuelle bestilling (1.4.4)
[FMK-3399] - Validering ved fejl i forbindelse med oprettelse af LMO - placeres ikke i fejlende felt i toppen
[FMK-3401] - Ved opret recept - standardtekst for dosering ved lange genererede doseringstekster
[FMK-3408] - Navn på lægemiddel udfyldes ikke altid ved rediger LMO
[FMK-3409] - Der mangler forudfyldelse af tilskudsklausul radioknap på opret recept delen af rediger LMO
[FMK-3410] - Udfoldelse af LMO på Fælles Medicinkort fanen fejler på webtest
[FMK-3415] - Opret effektuering: Der kræves i visse tilfælde at et disabled Pakningsfelt udfyldes


På FMK teamets vegne
Kari R Schougaard

8
FMK-Online v. 2.12.16 deployes til TEST1

Siden sidste version på TEST1 og TEST2 (2.12.7) er der følgende ændringer:

Bug
[FMK-3333] - Opret LMO med "Staerke vitaminer m.v." fejler med backend fejl på 1.4.4
[FMK-3377] - Advarsel ved oprettelse af en lægemiddelordination på et ikke-ajourført medicinkort (1.4.4)
[FMK-3380] - Slet effektuering knap mangler hvis logget ind med yder eller kommune (selvom effektueringen er oprettet af egen organisaion)
[FMK-3389] - Advarsel for dobbeltordination
[FMK-3390] - Dosering, visning, 0-1 vises som -1
[FMK-3391] - Doseringstypen fri tekst tillader type ikke angivet
[FMK-3392] - Rediger lægemiddelordination, ved ændring af dosering skal dags dato foreslås som doseringsstartdato
[FMK-3395] - Håndtering af pauseringsperioder. Enable / disable pauseringsperioder
[FMK-3396] - Præsentation af at leveringsoplysninger på recepter afspejler den aktuelle bestilling (1.4.4)
[FMK-3399] - Validering ved fejl i forbindelse med oprettelse af LMO - placeres ikke i fejlende felt i toppen
[FMK-3401] - Ved opret recept - standardtekst for dosering ved lange genererede doseringstekster
[FMK-3408] - Navn på lægemiddel udfyldes ikke altid ved rediger LMO
[FMK-3409] - Der mangler forudfyldelse af tilskudsklausul radioknap på opret recept delen af rediger LMO
[FMK-3410] - Udfoldelse af LMO på Fælles Medicinkort fanen fejler på webtest
[FMK-3415] - Opret effektuering: Der kræves i visse tilfælde at et disabled Pakningsfelt udfyldes

På FMK teamets vegne
Kari R Schougaard

9
FMK-Online updateres til version 2.12.4

Siden seneste version (2.12.3) er der rettet følgende

Bug
[FMK-3350] - Ved fejl på medicinkortfanen vises receptoversigt efterfølgende som er ved at hente
[FMK-3351] - Medicinkort kan ikke vises for patient tilknyttet hjemmepleje på en organisation uden adresse

På FMK-Teamets vegne
Kari R Schougaard

10
FMK-Online updateres til version 2.12.4

Siden seneste version (2.12.3) er der rettet følgende

Bug
[FMK-3350] - Ved fejl på medicinkortfanen vises receptoversigt efterfølgende som er ved at hente
[FMK-3351] - Medicinkort kan ikke vises for patient tilknyttet hjemmepleje på en organisation uden adresse

På FMK-Teamets vegne
Kari R Schougaard

11
FMK-Online v. 2.12.3

I denne opdatering tages en ny integration med fmk snitflade version 1.4.4 i brug.
Den gamle integration med fmk snitflade 1.4.0 kan findes frem med url'en http://test2.fmk.netic.dk/fmk/?profile=fmk140

Siden seneste version 2.11.27 er følgende ændret:

FMK-Online

Improvement
[FMK-3160] - Skift til Jersey-2

New Feature
[FMK-2909] - Håndtering af pauseringsperioder i FMK-online
[FMK-3093] - Indlægge, udskrive, markere afstemt
[FMK-3157] - Tilskudsklausul på lægemiddelordination
[FMK-3176] - Nye aktører: Autoriseret af i detaljevisning for lægemiddelordination, effektuering og receptanmodning
[FMK-3208] - Brug EAN lokationsnummer til at identificere apoteksorganisation
[FMK-3222] - Portering af fmk-modulet fra integration med fmk 1.4.0 snitfladen i GWT til integration med 1.4.4 snitfladen i Typescript
[FMK-3310] - For efter skriftlig anvisning og fritekst-doseringer giv mulighed for at doserings start og slut afviger fra behandlings start og slut

TAS-Online
Bug
[TILSKUD-207] - Anvend skemanavn for rolle i TAS REST

På FMK-Teamets vegne
Kari Rye Schougaard12
FMK-Online updateres til version 2.12.3

Siden seneste version 2.12.0 er der rettet mange bugs i den første version af integrationen med FMK 1.4.4

På FMK-Teamets vegne
Kari Rye Schougaard

13
FMK-Online updateres til version 2.12.0

I denne opdatering tages en ny integration med fmk snitflade version 1.4.4 i brug.
Den gamle integration med fmk snitflade 1.4.0 kan findes frem med url'en http://test1.fmk.netic.dk/fmk/?profile=fmk140

Siden seneste version 2.11.27 er følgende ændret:

FMK-Online
Improvement
[FMK-3160] - Skift til Jersey-2
New Feature
[FMK-2909] - Håndtering af pauseringsperioder i FMK-online
[FMK-3093] - Indlægge, udskrive, markere afstemt
[FMK-3157] - Tilskudsklausul på lægemiddelordination
[FMK-3176] - Nye aktører: Autoriseret af i detaljevisning for lægemiddelordination, effektuering og receptanmodning
[FMK-3205] - KAN FØRST RELEASES NÅR FMK BACKEND FMK-3204 og FMK-3208 ER RELEASED - Håndtering af ny rolle Apoteksansat i FMK-Online
[FMK-3208] - Brug EAN lokationsnummer til at identificere apoteksorganisation
[FMK-3222] - Portering af fmk-modulet fra integration med fmk 1.4.0 snitfladen i GWT til integration med 1.4.4 snitfladen i Typescript

TAS-Online
Bug
[TILSKUD-207] - Anvend skemanavn for rolle i TAS REST

På FMK-Teamets vegne
Kari Rye Schougaard

14
Nyt indhold i releases er:

TAS:
Bug
 [TILSKUD-192] - ASCP00080181 Fejlen Forkert tilskudsblanket angivet; fås ved angivelse af validFrom fra TilskudBlanket i blanketidentifikator når der er ny form eg for Solaraze

TAS-Online modulet i FMK-Online
Bug
[TILSKUD-197] - Ny version af tilskud-blanket-service

På FMK-Teamets vegne
Kari Rye Schougaard

15
Opgraderingen kunne desværre ikke gennemføres, da der blev fundet en fejl i den nye funktionalitet

På FMK-Teamets vegne
Kari R Schougaard

Pages: [1] 2 3 ... 8