Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - alk

Pages: [1]
1
Kære systemleverandører
I henhold til gældende roadmap 2018-2020, skal alle certificeres til FMK vers. 1.4.4 E2/E4 inden udgangen af 2019. Med henblik på at få fordelt certificeringerne hen over året, har certificeringsteamet planlagt en række certificeringsdatoer mellem juni og december, som I meget gerne må begynde at booke. Det kan naturligvis lade sig gøre at anmode om certificering før juni måned, såfremt man er klar tidligere.
Informationer og datoer findes i vedhæftede dokument.

På certificeringsteamets vegne
Alice Kristensen

2
I henhold til aftale på FMK-tekniker møde 21. januar 2015 afholdes FMK-certificeringer som hovedregel hos MedCom i Odense. Der er udarbejdet plan over mulige certificeringsdatoer for FMK v. 1.4.4 i efteråret 2016. Vær opmærksom på at få reserveret en dato i god tid, idet flere datoer allerede er bookede - se vedhæftet fil for nærmere informationer og mulige datoer.

Venlig hilsen
Alice Kristensen

Pages: [1]