Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Paul D. Samsig

Pages: [1]
1
Med diverse hjælp og efter aftale med NSPOP, fremsendes hermed en pakke til autogenerering af en .Net klient til den seneste version 1.0.2 af servicen.
Den (omdøbte) .Zip fil indeholder et dump fra NSPOP.DK’s service svn (https://svn.nspop.dk/public/components/sdm/latest/code/nsp/cpr-ws/src/main/webapp/WEB-INF/wsdl/) med et enkelt skema (schema\OIO\CPR_2005.11.24\CPR_PersonCivilRegistrationStatusCode.xsd) rettet, så det er i overensstemmelse med den kørende service. Desuden ligger der to .Bat filer til at genere en klient, enten wsdl-gen.bat til den gamle ’Web reference’, eller svcutil-gen.bat til den nyere ’Service reference’. Hvilken man benytter afhænger af hvilken version af SealNet man benytter, den (eneste?) officielle forudsætter den gamle.
 
Servicen der er i drift (men ikke i test), returnere en ’tom’ egen læge sektion, men det skulle efter sigende blive løst indenfor de næste 14. dage.
 
 

2
Testservere / Fejl på triforkfaellestest
« on: 2012-09-23 10:56:12 »
(2001) Fejl under fremsendelse af forespørgsel til PEM: null (org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connection to http://test01.lms.netic.dk:8098 refused)

3
Er vi ikke blevet lovet at triforkfaellestest altid har seneste takst?

/pds

4

Det er lykkedes nogen at oprette uden en IndicationStructure (er mit gæt, se fejl herunder)

Er det en fejl der oprettet i JIRA?

Er det muligt at få fjernet/rettet den fejlende ordination?


</soapenv:Envelope><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:medcom="http://www.medcom.dk/dgws/2006/04/dgws-1.0.xsd" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" id="Envelope">
  <soapenv:Header>
    <mc:stack xmlns:mc="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2009/01/01">dk.medicinkortet.exceptions.SchemaValidationException: Skemavalideringsfejl cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'mc2008:RouteOfAdministrationStructure'. One of '{"http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2009/01/01":IndicationStructure}' is expected.
   at dk.medicinkortet.ws.validator.ValidationSender.invoke(ValidationSender.java:38)
   at org.apache.axis2.engine.Phase.invoke(Phase.java:292)
   at org.apache.axis2.engine.AxisEngine.invoke(AxisEngine.java:212)
   at org.apache.axis2.engine.AxisEngine.send(AxisEngine.java:377)
   at org.apache.axis2.receivers.AbstractInOutSyncMessageReceiver.invokeBusinessLogic(AbstractInOutSyncMessageReceiver.java:45)
   at org.apache.axis2.receivers.AbstractMessageReceiver.receive(AbstractMessageReceiver.java:96)
   at org.apache.axis2.engine.AxisEngine.receive(AxisEngine.java:145)
   at org.apache.axis2.transport.http.HTTPTransportUtils.processHTTPPostRequest(HTTPTransportUtils.java:275)
   at org.apache.axis2.transport.http.AxisServlet.doPost(AxisServlet.java:120)
   at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:763)
   at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
   at com.trifork.eas.web.container.p.doService(&lt;obfuscated&gt;:357)
   at com.trifork.eas.web.container.p$a.doFilter(&lt;obfuscated&gt;:401)
   at dk.medicinkortet.filter.RequestLogFilter.doFilterInternal(RequestLogFilter.java:64)
   at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:75)
   at com.trifork.eas.web.container.p$a.doFilter(&lt;obfuscated&gt;:399)
   at com.trifork.eas.web.container.p.forward(&lt;obfuscated&gt;:156)
   at com.trifork.eas.web.container.p.run(&lt;obfuscated&gt;:83)
   at com.trifork.eas.web.container.HttpServletRequestImpl$a.run(&lt;obfuscated&gt;:706)
   at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
   at com.trifork.eas.web.container.HttpServletRequestImpl.service(&lt;obfuscated&gt;:725)
   at com.trifork.eas.web.container.ReflectiveWebContainer$d.invoke(&lt;obfuscated&gt;:1094)
   at com.trifork.eas.web.container.ReflectiveWebContainer.handleRequest(&lt;obfuscated&gt;:1128)
   at com.trifork.eas.web.container.ReflectiveWebContainer.access$0(&lt;obfuscated&gt;:1103)
   at com.trifork.eas.web.container.ReflectiveWebContainer$a.service(&lt;obfuscated&gt;:112)
   at com.trifork.eas.http.o.processRequest(&lt;obfuscated&gt;:230)
   at com.trifork.eas.http.a.connectionEstablished(&lt;obfuscated&gt;:236)
   at com.trifork.eas.http.o.connectionEstablished(&lt;obfuscated&gt;:67)
   at com.trifork.eas.tcp.a.connectionEstablished(&lt;obfuscated&gt;:232)
   at com.trifork.eas.tcp.a$a.execute(&lt;obfuscated&gt;:222)
   at com.trifork.eas.threadpool.b.performWork(&lt;obfuscated&gt;:174)
   at com.trifork.eas.threadpool.b.run(&lt;obfuscated&gt;:128)
   at com.trifork.eas.threadpool.b$b.run(&lt;obfuscated&gt;:206)
</mc:stack>
    <wsse:Security>
      <wsu:Timestamp>
        <wsu:Created>2011-12-14T11:21:01Z</wsu:Created>
      </wsu:Timestamp>
    </wsse:Security>
    <medcom:Header>
      <medcom:SecurityLevel>1</medcom:SecurityLevel>
      <medcom:Linking>
        <medcom:FlowID>ba48061c-48c0-4741-87c9-38a7c6ed0548</medcom:FlowID>
        <medcom:MessageID>AAABNDxN1aFJiLrq7SrdIVNPU0k=</medcom:MessageID>
        <medcom:InResponseToMessageID>c6591da6-f3e2-4f60-83fc-4cd58115904b</medcom:InResponseToMessageID>
      </medcom:Linking>
    </medcom:Header>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <soapenv:Fault>
      <faultcode>Server</faultcode>
      <detail>
        <medcom:FaultCode>4001</medcom:FaultCode>
      </detail>
      <faultstring>Skemavalideringsfejl cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'mc2008:RouteOfAdministrationStructure'. One of '{"http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2009/01/01":IndicationStructure}' is expected.</faultstring>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

5
FMK 1.2.6 / Mulighed for sletning/annullering af recept
« on: 2011-10-19 11:50:28 »
Inden jeg opretter dette i JIRA som et ønske, var det måske på sin plads at vende mulighederne her.

Det er først for nyligt gået op for mig at det er muligt for lægerne at slette (eller annullere, jeg kender ikke den direkte term) en aktiv recept på PEM. Med aktiv mener jeg selvfølge en elektronisk (EDI/FMK) recept der ikke er fuldt indløst. Det er endda en funktionalitet som endda ikke er kendt af alle læge, og en udbredelse af dette ville kunne afhjælpe flere uheldige situationer, som allerede har været årsag til mindst én alvorlig UTH.

/pds

Pages: [1]