Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Michael Berg

Pages: [1] 2 3
1
Vi har i går d. 9/8 released DDV version 3.2.5 til produktion.

Opdateringen omfatter følgende:
 • Vaccinationer der indberettes med SOR organisationen 1159391000016002 bliver registeret i DDV med landekode Grønland (GL) (DDV-1659).
 • GetPlannedVaccinations service returnerer nu anbefalede vaccinationer sorteret på forløb og index i forløbet (DDV-1509)
 • Påmindelsesbreve i børnevaccinationsprogrammet sendes ikke længere til forældre, der er flyttet til udlandet (DDV-1263)
 • Tilretninger og forbedringer til understøttelsen af COVID-19 vaccinationsindsatsen i Danmark
Se evt. 'FMK Releaseplan' på nspop.dk.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg

2
Vi har i går d.1 juli released DDV version 3.2.3 til produktion.

De mest væsentlige ændringer i denne release er:

* Mindre rettelse til X-eCPR funktionaliteten, så personer der får et nyt X-eCPR nummer (ved ændring af fødselsdato for eksempel) stadig kan slås op i DDV
* Opdateret layout på det trykte Coronapas som bl.a. udsendes automatisk til ikke-digitale borgere, så passet viser hvilket land man er vaccineret i samt markedsføringsindehaver og producent for de enkelte vacciner.

Se evt. 'FMK Releaseplan' på nspop.dk.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg

3
Vi har i går d. 23 juni released DDV version 3.2.1 til produktion.

Med denne release åbner vi op for indberetning af vaccinationsoplysninger på personer med et national eCPR nummer (X-eCPR). Numrene følger et generelt format "CCCCCCCAAC" hvor C er et ciffer og A er et bogstav. Eksempel: 1302217DB1. Funktionaliteten er implementeret retroaktivt i de eksisterende snitflader ved at lempe på skemavalideringen af CPR numre, så X-eCPR også slippes igennem.

Funktionaliteten påvirker ikke eksisterende anvendersystemer der alene indberetter på CPR nummer.

Se evt. 'FMK Releaseplan' på nspop.dk.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg

4
Vi har i går d. 27/4 deployed DDV version 3.1.13 til produktion.

Rettelserne handler endnu engang om justeringer og fejlrettelser i forhold til samspillet mellem DDV, WebReq og TestCenter Danmark, herunder funktionalitet omhandlende udstedelse af vaccinationspas.

Der er ikke introduceret ændringer, der umiddelbart påvirker eksisterende snitflader eller anvendersystemer.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg

5
Vi har i går d. 7/4 deployed DDV version 3.1.10 til produktion.

Rettelserne omfatter som sidst primært justeringer og fejlrettelser i forhold til samspillet mellem DDV, WebReq og TestCenter Danmark. Herudover er der implementeret funktionalitet til automatisk udsendelse af Coronapas pr. brev til ikke-digitale borgere.

Der er ikke introduceret ændringer der umiddelbart påvirker anvendersystemerne.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg

6
DDV version 3.1.9 er released til PROD i dag d. 25/3 2021.

Der er reelt tale om en dobbelrelease for vi kom i produktion med 3.1.8 i går - men den er altså allerede erstattet af en ny release.

Rettelserne omfatter for begge releases vedkommende justeringer af intern funktionalitet til understøttelse af COVID-19 vaccinationsindsatsen - primært i forhold til samspillet mellem DDV, WebReq og Testcenter Danmark.

Der er i 3.1.8 og 3.1.9 ikke introduceret ny eller ændret funktionalitet der påvirker anvendersystemerne direkte, med undtagelse af en ændring af fejlhåndtering på IDWS snitfladen. Ændringen betyder at flere fejl returneres som CLIENT fejl i stedet for SERVER. Det er en mindre detalje men vi anbefaler dog at verificere IDWS fejlhåndteringen, så der ikke er noget der går i stykker når vi tænder for det i produktion. Dvs - login som borger eller POCES læge og udfør en handling der vil afstedkomme en fejl - for eksempel opslag på ukendt CPR nummer.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg

7
DDV version 3.1.7 er released til PROD i går d. 10/3 2021.

Rettelserne omfatter bl.a. den omtalte semantikændring af servicen DeleteVaccination, så sletning af vaccinationer, der er opstået som følge af effektueringer af anbefalede vaccinationer, nu vil forsøge at genskabe den anbefalede vaccination.

I tillæg hertil er der stabilitetsforbedringer i vaccinepas servicen, og så er der rettet en fejl, der gjorde det umuligt at indberette vaccinationer med organisationstyper. der var længere end 30 tegn.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg
Modify message

8
DDV version 3.1.6 er released til PROD i går d. 4/3 2021.

Der er udelukkende tale om intern funktionalitet til understøttelse af den nationale COVID-19 vaccinationsindsats. Der er ingen fejlrettelser eller ny funktionalitet der påvirker anvendersystemerne.

Det går meget hurtigt med releases i disse dage, og vi når desværre ikke altid at få annonceret alting her på fmk-teknik. Det beklager vi selvfølgelig.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg

9
DDV version 3.1.7 er i dag d. 5. marts released til TEST1 og TEST2.

Denne release indeholder en semantisk ændring der går ud på, at hvis der udføres et kald til DeleteVaccination med en vaccination, der er opstået som følge af effektuering af en anbefalet vaccination, så vil sletningen nu genskabe den oprindelige anbefalede vaccination. Ændringen er tidligere varslet på FMK Teknik: Semantisk ændring af Slet vaccination.

Ændringen kan have konsekvenser for anvendersystemerne, hvor en sletning af en vaccination kan medføre at oversigten over anbefalede vaccinationer skal opfriskes. Det anbefales derfor at I som leverandører tester det af på test1 eller test2 med henblik på at afdække eventuelle sideeffekter.

Vi forventer at lægge 3.1.7 i produktion indenfor en uges tid.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg

10
DDV version 3.1.0 blev d. 4/1 2021 released til PROD.

Der er udelukkende tale om intern funktionalitet til understøttelse af den nationale COVID-19 vaccinationsindsats. Der er ingen fejlrettelser eller ny funktionalitet der påvirker anvendersystemerne.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg11
DDV version 3.0.29 er i dag released til produktion.

Der er tale om en mindre maintenance release med følgende indhold:
 • DDV-1375 - Udfør auditlogning og minlog registrering baseret på information fra Whitelisting headeren i stedet for SOSI ID kortet
 • DDV-1399 - Rettet fejl i håndtering af påmindelsesfravalg, der betød at barnets forældre i mange tilfælde blev påmindet i e-Boks på trods af et fravalg
 • DDV-1139 - Mindre justeringer i logning ifm. identifikation af brugerens organisation
På DDV teamets vegne,

Michael Berg

12
DDV version 3.0.29 er i dag released til TEST1 samt TEST2.

Der er tale om en mindre maintenance release med følgende indhold:
 • DDV-1375 - Ændre MinLog Organisation til OrgUsingName
 • DDV-1399 - Rettet fejl i håndtering af påmindelsesfravalg, der betød at barnets forældre i mange tilfælde blev påmindet i e-Boks på trods af et fravalg
 • DDV-1139 - Mindre justeringer i logning ifm. identifikation af brugerens organisation
På DDV teamets vegne,

Michael Berg

13
DDV / Enabling af detaljer i fejlende kald (prod)
« on: 2020-10-28 13:37:34 »
Kære alle,

Vi enabler i dag en feature i produktion der gør, at fejlende kald til DDV snitfladen vil returnere en del mere information om hvad der gik galt - herunder fejlkode samt et stacktrace der kan være nyttigt i forbindelse med eventuelle supporthenvendelser. Se følgende posting for en komplet beskrivelse af fejlrettelsen.

Det er tidligere forekommet at systemer har oplevet problemer i forbindelse med, at et response indholder flere elementer end tidligere. Det forventer vi ikke sker i denne omgang, men ellers hører vi naturligvis gerne om det via nspop.

14
DDV version 3.0.28 er i dag released til produktion. Vi kan i denne omgang byde på følgende:

Ny funktionalitet
 • Automatisk effektuering sker nu kun hvis barnet vaccineres højest tre måneder før den planlagte dato (DDV-1388)
 • Krav om minimumsalder og -intervaller slækkes så et "slip" på op til 4 dage tillades. Et barn der møder op 4 dage før sin 3-måneders fødselsdag betragtes således som 3 måneder gammel og vil derfor være kandidat til automatisk effektuering hvis lægen glemmer at gøre tingene på den rigtige måde. (DDV-1392)
 • I responses på fejlende kald returneres nu også den specifikke årsag (bl.a. fejlkode) til at kaldet fejlede (enables senere) (DDV-1387)
Rettelser
 • En fejl har forhindret læger i at effektuere anbefalede vaccinationer oprettet af ydere, der ikke længere er gyldige. Den fejl er nu rettet. (DDV-1390)
 • Rettet fejl der i visse tilfælde forhindrede autoeffektueringens regel 4 (DiTeKiPol revaccination/booster) i at træde i kraft.​ (DDV-1394)
God fornøjelse!

15
Influenzasæsonen 2020/21 er i fuld gang og der er i klinikkerne derfor et øget behov for indberetning af influenzavaccinationer.

Der gives i år mange vaccinationer med Trivalent High Dose, og der er i den sammenhæng flere brugere, der oplever, at de ikke kan finde Trivalent når de søger på vaccinen i deres lægesystem. I stedet findes Fluzone, hvilket har givet anledning til en række supporthenvendelser til Serum Insitituttet, da brugeren ikke altid er klar over at der er tale om samme vaccine i to forskellige produkter.

For at afhjælpe dette problem har Serum Insituttet i fredags (d. 9/10) oprettet Trivalent som en selvstændig vaccine i DDV stamdatasættet, hvorfor produktet nu også burde dukke op i søgninger efter Trivalent. Det kræver dog at man i anvendersystemerne har replikeret stamdata siden i fredags.

I kan som leverandører hjælpe jeres brugere ved at sikre, at der sker en daglig replikering af DDV stamdatasættet. Dermed kan brugerne indberette influenzavaccinationer lettere, og presset på Serum Instituttets support reduceres.

Bemærk i denne sammenhæng følgende opsang fra Sundhedsdatastyrelsen d. 21/2 2020: http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1717.0

Ligeledes har det stor betydning at der anvendes et opdateret Stamdatasæt for vaccinationer. En daglig opdatering anbefales for alle anvendersystemer, og er et certificeringskrav fra og med snitfladeversion 1.4.0.E1.

Pages: [1] 2 3