FMK Teknik

Specifikke emner => Godkendelse og certificering => Topic started by: ilp on 2014-10-01 10:14:39

Title: Principperne bag testcases og certificeringskriterier
Post by: ilp on 2014-10-01 10:14:39
Som en respons på spørgsmål stillet af Region Nord ift. ændringer i testcases, så ønsker NSI at uddybe principperne bag testcases og certificeringskriterier.

Testcases og godkendelsestest er alene et udpluk at mulige udfaldsrum for at kunne bestå en cer-tificering. Disse kan derfor løbende og undervejs i certificeringen ændres, så relevant funktionalitet testes.

I tilfælde af, at der udstedes nye eller supplerende certificeringskriterier vil løsningen skulle recerti-ficeres indenfor den i certificeringskriteriernes angivne frist. Ændring af certificeringskriterierne sker i et samarbejde mellem NSI og anvenderne af FMK, herunder regionerne. Det forhold, at der efter en certificering publiceres supplerende test cases påvirker ikke certificeringen.

Rettelser i en leverandørs  løsning efter en bestået certificering vil derfor kunne skyldes følgende forhold:
- Fejl i løsningen konstateret efter idriftsættelse.
- Planlagte ændringer til løsningen.
- Supplerende certificeringskriterier publiceret af NSI efter gennemført høring.

For at sikre gennemsigtighed i processen er der publiceret en række testcases og godkendelsestest knyttet til certificeringskriterierne.

Testcases er et støtteredskab for såvel NSI som leverandørerne i forbindelse med certificeringsprocessen, men de har ikke samme vægt som certificeringskriterierne.
Et system er således ikke garanteret at bestå en certificering, selvom alle test cases kan bestås, da der kan være forhold og sammenhænge i systemet, der ikke er dækket af en publiceret test case, som medfører at systemet ikke lever op til certificeringskriterierne.

I forbindelse med erfaringer ved certificering og tests, kan testcases justeres for at sikre at relevant funktionalitet testes.
Justeringerne skyldes som regel, at de lokale løsninger kan indeholde varianter af funktionalitet, der ikke kunne forudses ved fastlæggelsen af testcases.

De publicerede testcases er således ikke udtømmende i forhold til, hvad der kan gennemgås og testes i forbindelse med en certificering. Derfor publiceres der også løbende supplerende test cases.