FMK Teknik

Specifikke emner => Apotekssnitflade og FMK 1.4.6 => Topic started by: shp on 2014-03-12 10:35:58

Title: Adviseringer genereret ved kald på FMKs Apotekssnitflade
Post by: shp on 2014-03-12 10:35:58
Hej,

På siden http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:advis:indhold_i_adviseringer_fra_receptmodulet er indholdet af de adviseringer, der vil blive generet af FMKs kommende Recepmodul, beskrevet. Skemaer for disse adviseringer er vedhæftet dette opslag.

UPDATE 14/3-2014: Vedhæftet ny skema zip-fil. Ændring: Effectuation element i PrescriptionMedicationModificationIdentifiersType har nu minOccurs="0"

På FMK-teamets vegne,
Simon Hem Pedersen