FMK Teknik

Specifikke emner => Godkendelse og certificering => Topic started by: Ellen Simonsen on 2013-08-27 14:48:16

Title: Anbefalinger vedr. brug af services for FMK klienter
Post by: Ellen Simonsen on 2013-08-27 14:48:16
Kære alle

Vedhæftet finder I et regneark, der for hver systemtype (LPS, EPJ....) anbefaler, hvilke services, de enkelte systemtyper bør anvende.

Visse services kan være overflødige, hvis man f.eks. henter det fulde medicinkort i servicen ”Hent medicinkort”.

Såfremt I har spørgsmål til regnearket, bedes I kontakte Helle Balle, NSI, hbal@ssi.dk.

På vegne af NSI

Ellen Simonsen