FMK Teknik

Specifikke emner => Godkendelse og certificering => Topic started by: Ellen Simonsen on 2012-11-13 08:32:20

Title: Høring ang. godkendelseskriterier
Post by: Ellen Simonsen on 2012-11-13 08:32:20
På NSI's vegne:

NSI har modtaget en del spørgsmål vedrørende fortolkningen af høringen om nye certificeringskriterier. Spørgsmålene går især på:

1. Hvad betyder "træder i kraft", og
2. Hvad er konsekvensen, hvis et system ikke lever op til certificeringskriterierne, når de nye certificeringskriterier træder i kraft.

På baggrund af dialogen på møde mellem Danske Regioner, PLO og NSI, kan vi oplyse, at ved  "træder i kraft" forstås, at rettelsen er implementeret og udrullet til alle brugere.

For så vidt angår konsekvensen af manglende efterlevelse af certificeringskriterierne har vi oplyst, at det er en forudsætning for opretholdelse af adgang til FMK, at systemet lever op til certificeringskriterierne. NSI vil således være forpligtet til at lukke for integrationen af systemer, der ikke lever op til de nye certificeringskriterier på ikrafttrædelsestidspunktet.

Det er derfor vigtigt, at man ved besvarelse af høringen forholder sig såvel til det materielle indhold som tidsfristen for implementering.

Underskrevet Birgitte Drewes

På FMK-teamets vegne/ Ellen Simonsen
Title: Re: Høring ang. godkendelseskriterier
Post by: Tom Arleth - CompuGroupMedical on 2012-11-13 15:23:49
Render I så rundt og laver re-certificeringer hos alle der kører 1.2.6 den 1/4 eller hvad?