Author Topic: Pilot godkendelseskriterier  (Read 1095 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 270
    • View Profile
Pilot godkendelseskriterier
« on: 2016-07-01 14:34:38 »
Hermed de nye godkendelseskriterier til apotekernes Del 1 dvs. receptekspedition osv. samt til apotekernes 1.4.6 løsninger.
Alle kravene er pilotkriterier, hvilket betyder, at der kan ske ændringer såfremt der bliver behov for det. Behovet kan opstå, hvis der ændres i snitfladen eller hvis der opstår situationer, hvor der er patientsikkerhedsmæssige, datakvalitetsmæssige eller samarbejdsmæssige udfordringer, som et krav ville kunne forhindre.

Testcases til de nye krav vil blive publiceret i løbet af Q 3.

Med venlig hilsen

Helle Balle
Specialkonsulent, RN, Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi
Projektleder Implementering
Udvikling, strategi og arkitektur
Sundhedsdatastyrelsen

T (direkte) 7221 6833 | E  hbal@sundhedsdata.dk | W  sundhedsdatastyrelsen.dk
Adresse:  Ørestads Boulevard 5  | 2300 København S