Author Topic: Ændringer i den gamle apotekssnitflade aht. "påbegynd ekspedition"  (Read 1175 times)

Ulrik Skyt

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 134
    • View Profile
Det er nu vedtaget at gå videre med den løsning, tidligere omtalt som "påbegynd ekspedition", hvor apotekssystemerne inden 1.7.2016 omlægger til at kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true for at tage receptordinationer under behandling forud for en ekspedition.

Det giver anledning til at flere aspekter af snitfladen ændres, og for at beskrive den nye opførsel ordentligt er der nu udgivet en ny version af snitflade-specifikationen. Den hedder v3.11.0 og kan findes her: http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=apo:1.0:apoteksnitflade_v1.

Funktionaliteten er endnu ikke implementeret fuldstændig, men den service som apotekssystemerne skal kalde i nogle nye situationer findes allerede i den version der kører på TEST1 miljøet nu, så apoteksleverandørerne kan sagtens begynde deres arbejde nu.

Vi regner med, at den nye funktionalitet gøres tilgængelig på TEST1 inden 17. maj. På TEST2 bevares funktionaliteten i første omgang uden ændringer, og i hvert fald på PRODTEST miljøet vil funktionaliteten være uændret helt frem til løsningen enables i produktion.

Der skal koordineres en dato for, hvornår den nye funktionalitet enables i produktion. Oplægget herfra har hidtil været den 15. juni, for at vi kan nå at håndtere evt. problemer med løsningen inden for mange går på sommerferie.

Med venlig hilsen
FMK-teamet