Author Topic: Leverance den 28. marts udskudt en smule  (Read 1117 times)

Ulrik Skyt

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 134
  • View Profile
Leverance den 28. marts udskudt en smule
« on: 2016-03-23 14:16:30 »
Hej,

På sidste møde med apotekssystemleverandørerne (den 25. januar 2016) blev der lovet delvise leverancer af 1.4.6 snitfladen kørende på TEST 1 på nogle bestemte datoer, og herunder bl.a. en leverance til den 28. marts, hvoraf det meste funktionalitet allerede er leveret.

Da disse datoer blev fastsat var det i forhold til nogle sprint-perioder, som sidenhen er skubbet lidt af hensyn til vinterferie og påske. Derfor udskydes de sidste leverancer tilsvarende, så de ligger en uge senere end ellers. Indholdet af de sidste leverancer forventes at være følgende:
 • 4. april: Opret og ekspeder recept, opret bestilling (samt måske også annuller bestilling - ellers er den med i næste leverance)
 • 25. april: Hent nye bestillinger, kvitter for bestillinger, apotekssystem rolle
 • 17. maj: Søg medicinkort, erstat recept, certificeringskriterier

Desuden forventes:
 • en række mindre skema-ændringer, som annonceres separat
 • muligvis ændringer af virkemåde på den eksisterende apoteksnitflade vedr. "påbegynd ekspedition", som har været i høring (konklusion er endnu ikke fastlagt)
 • muligvis ny funktionalitet, så Lægemiddelstyrelsen kan registrere udenlandske apoteksudleveringer (oprettet via servicen Opret og ekspeder recept)

Med venlig hilsen
FMK-teamet