Author Topic: Spørgeskema vedr. seponerede lægemiddelordinationer og deres recepter  (Read 1968 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 323
    • View Profile
Kære alle

Opmærksomheden henledes på det spørgeskema, som blev lagt op igår. I finder spørgeskemaet under

Annonceringer generelt omkring FMK

NSI ønsker jeres input så hurtigt som muligt, da tilbagemeldingerne gerne skal nå frem inden FMK styregruppemøde sidst i denne måned.

Denne post blot for at være sikker på, at I ser beskeden.

På NSI's vegne

Venlig hilsen
Ellen Simonsen