Author Topic: FMK 1.4.4 Indhold samt kandidater til yderligere indhold  (Read 1788 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 315
    • View Profile
Kære alle

Som afslutning på de 2 teknikermøder, der har været afholdt omkring FMK snitflade 1.4.4 er der nu udarbejdet et dokument, der afspejler resultatet af de 2 dages møde samt den afstemning, der fandt sted på møde 2. Dokumentet er delt op i emner, der er besluttet, emner der ikke er besluttet endnu og fravalgte emner.

Ændringer, der er opstået under drøftelserne på møderne er skrevet ind i dokumentet med blå skrift.

Endnu engang tak for konstruktivt input vedr. indhold samt udformning af snitfladen.

På NSI og FMK teamets vegne

Ellen Simonsen