Author Topic: Korrektion ifht. 1.4.4 møde d. 11/3 om validering af bestillinger  (Read 4994 times)

shp

  • Guest
Hej,

På 1.4.4 tekniker-mødet d. 11/3-2015 blev det drøftet, hvordan FMK håndterer valideringer bestillinger (genbestillinger og receptfornyelsesanmodninger). Jeg fik fejlagtigt meldt ud, at FMK sekventielt validerer og gemmer hverenkel bestilling når et kald indeholder flere bestillinger. Det er ikke korrekt. FMK bruger følgende algoritme:

1. Request skema-valideres
2. Alle bestillinger valideres - om ID’er passer m.m.
3. Bestillinger gemmes en bestilling ad gangen (evt. ind til en gem-operation imod databasen fejler)

Det er altså kun hvis kald til databasen fejler, at det kan resultere i, at nogle bestillinger bliver gemt (alle dem der gik godt ind til den første der fejler), selvom kaldet fejler. En af kandidaterne til 1.4.4 snitfladen er en udvidelse af fejlbeskeder, så FMK melder præcist tilbage, hvilke bestillinger der gået godt og hvilke der er fejlet. Samme funktionalitet implementeres for andre bulk-kald, som en del af denne feature.

Mvh,
FMK-teamet.