Author Topic: Teknikermøde vedr. FMK snitflade 1.4.4  (Read 1867 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 325
    • View Profile
Teknikermøde vedr. FMK snitflade 1.4.4
« on: 2015-01-28 10:09:40 »
Kære alle

Som annonceret på Teknikermødet den 21. januar afholdes der dialogmøde vedr. den kommende 1.4.4.snitflade. Ideen med mødet er at få tidlige input, så I får mulighed for at påvirke snitfladens tekniske udformning.

Mødet afholdes onsdag den 4. februar i tidsrummet 10 - 15.

Oplæg til mødet vil blive postet snarest, dog senest fredag morgen.

Mødet afholdes hos Trifork, Margrethepladsen 4, 8000 Aarhus C

Tilmelding til mødet bedes sendt til undertegnede på els@trifork.com. Tilmelding snarest og senest fredag morgen kl. 9.

På NSI og FMK teamets vegne
Ellen Simonsen