Author Topic: FAQ om receptfornyelse og genbestilling  (Read 2265 times)

Jan Buchholdt

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 123
    • View Profile
FAQ om receptfornyelse og genbestilling
« on: 2014-12-17 09:17:32 »
NSI har modtaget en del sager om brug af snitfladen til receptfornyelse og genbestilling. Erfaringerne fra disse sager er nu samlet i den vedhæftede FAQ.

Med venlig hilsen
 
Helle Balle
RN, Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi
Projektleder Implementering
IT- udvikling & projekter, ITU
Sektor for National Sundheds-it
 
T (direkte) 7221 6833 | E  hbal@ssi.dk | W  ssi.dk
Adresse:  Artillerivej 5  | 2300 København S
« Last Edit: 2014-12-19 09:15:02 by Ellen Simonsen »