Author Topic: Høring vedr. ændring til snitflade 1.4.6 E3 - Apoteksfunktionalitet.  (Read 426 times)

aags

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 38
    • View Profile
Kære alle,

Vedhæftet er et ændringsønske til FMK snitflade 1.4.6. E3, ang. ændringer til Hent Pakningsoverblik. Tiltaget er lavet på en måde så det kan implementeres uden at det påvirker de kørende systemer. Når et system er klar til at modtage eventuelt angivne varenumre, kan det aktiveres med en white-listning. De involverede parter kan aftale hvornår funktionaliteten ibrugtages. Nuværende deadlines vil ikke blive justeret på baggrund af ændringen.

Da snitfladen er låst, skal alle direkte involverede parter tage stilling til ændringen I bedes derfor skriftligt tilkendegive, om I kan tilslutte jer løsningen. Ændringen bliver ligeledes publiceres på FMK-teknik. Såfremt I skulle have forbehold eller er modstandere af ændringsønsket, skal dette skriftligt begrundes sammen med en beskrivelse af, hvilke negative konsekvenser løsningen har. (se evt. vedhæftede governance dokument for ændringsanmodninger).

I bedes besvare denne høring senest d.7.5.2020.

Venlig hilsen
Lars Seidelin Knutsson
Teamleder - FMK
Udvikling, Strategi og Arkitektur