Author Topic: Kravdokument samt testcases opdateret med DD AKUT håndtering  (Read 502 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 339
    • View Profile
Kære alle

Hermed revideret kravdokument og tilhørende testcases til apoteksleverandør, som adresserer ny funktionalitet vedr. håndtering af akutte pakninger ifbm. dosisdispensering.
 
Kravdokumentet er desuden revideret i mindre grad, fx er ’ekspedition påbegyndt’ ændret til apoteksbehandling påbegyndt’ Der er tilføjet et nyt krav GK 10.4 vedr. kassation af DD perioder. Emnet har ikke tidligere været indeholdt i kravdokument eller test. Der er ligeledes udarbejdet testcases for GK 10.4.
 
De vedhæftede dokumenter er endvidere tilgængelige på doku-wiki her: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.6:godkendelse_certificering

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen