Author Topic: Høring til 1.4.6E3, akutpakning ifm. dosisdispensering  (Read 505 times)

aags

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 38
    • View Profile
Kære Alle,

Vedhæftet er et ændringsønske til FMK snitflade 1.4.6. E3, ang. akutpakning ifm. dosisdispensering. Da snitfladen er låst, skal alle direkte involverede parter tage stilling til ændringen (se evt. vedhæftede governance dokument for ændringsanmodninger), og ændringen bliver ligeledes publiceres på FMK-teknik.

I bedes derfor skriftligt tilkendegive, om I kan tilslutte jer løsningen, og dermed acceptere at den gennemføres uden at det påvirker fremtidige leverancer og risici negativt.

Såfremt I skulle have forbehold eller er modstandere af ændringsønsket, skal dette skriftligt begrundes sammen med en beskrivelse af, hvilke negative konsekvenser løsningen har.
I bedes besvare denne mail snarest muligt og senest d.27.1.2020 – de parter, der er involveret i igangværende udvikling er mundtlig orienteret om dette ændringsønske, håber derfor på forståelse for den korte svarfrist

Forslag til snitfladeændringen er vedhæftet, tidsplaner vil ikke blive justeret på baggrund af ændringen.

På vegne af FMK teamet.

Åse Grønborg Sørensen
Klinisk koordinator FMK
Udvikling, Strategi og Arkitektur