Author Topic: Ny version af FMK-Online (2.35.4) på Test1 og Test2  (Read 572 times)

Ole Bak Jensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 76
    • View Profile
FMK-Online er opdateret til version 2.35.4 i Test1 og Test2 miljøerne. Følgende er ændret siden version 2.34.6:

Bugfixes

FMK-5722 FMK-online genkender ikke en udvidet valideringsfejl der efterfølger en anden udvidet valideringsfejl
FMK-5661 Behandlerfarmaceutens DD-recept
FMK-5643 FMK-Online mangler et error ikon
FMK-5634 Bruger med flere autorisationer kan ikke logge på FMK-Online som administrator (ASCP00121909)
FMK-5613 Dialog til opret løs recept med eller uden cpr blokerer, så der ikke kan oprettes
FMK-5607 Advarsler fra receptmodul ifm. annullering af recepter vises ikke når disse lukkes automatisk ved seponering af LMO
FMK-5606 Tilpasning af receptens gyldighedsdata i forbindelse med behandlingsslutdato
FMK-5605 GK 7.2 - Det skal være tydeligt, hvis DD er sat i bero
FMK-5581 Behandlerfarmaceuter kan oprette reitererede recepter
FMK-5539 Fejl ved manglende doseringingsforslag (ASCP00121591)
FMK-5503 Fejl ved pausér/afpausér/seponér/afseponér hvis lmo ikke har et drugid
FMK-5481 Valg af ansættelsessted bør omstruktureres, så dynamisk tilføjede SOR-organisationer kan håndteres
FMK-5336 Stort memory-forbrug pga uhensigtsmæssighed i den anvendte CXF-version
FMK-5283 DD ikon i receptoversigt
FMK-5242 Vælges "gentages ikke" i doseringsredigering, vises en tekst med "null"
FMK-4961 Doseringsforslag på "andre lægemidler" findes ikke og burde springes over

Forbedringer

FMK-5712 Minlog2-viewer: Vis også klokkeslet i datokolonne
FMK-5710 Gør det muligt at slå minlog og medhjælplog til og fra hver for sig via konfiguration i både minlog1 og minlog2 viewer
FMK-5664 Default-slutdato på ny dosisperiode var én dag for langt ude i fremtiden
FMK-5627 Når en pause ligger de første dage i en periode vises de i de kommende perioder
FMK-5625 Support for X-eCPR i FMK-Online
FMK-5597 Sæt / fjern privatmarkering
FMK-5582 FMK-online skal kunne håndtere ny sortype "apoteksfilial"
FMK-5282 Opsplitning af info-ikon for åbne recepter / effektueringer på LMO
FMK-5327 VKA Redigering af LMO med 'gammel' dosering - støtte til ny struktur mangler
FMK-5002 Afbryd ekspedition påbegyndt af et apotek, der nedlægges
FMK-4713 Samtykke-parameter til SBO

FMK-U / Dosisdispensering

FMK-5700 Sortering af lægemidler på DD fanen
FMK-5660 Doseringskort kan ikke genoptages hvis personidentifier source er forskellig fra CPR
FMK-5637 Dosering start og slut skal dynamisk sættes ind i planlagt administration
FMK-5629 Man kan ikke ændre samtykke som Apoteker på Dosisdispenseringsfanerne
FMK-5626 Apotekere henter kun borgervalgt medicin når de siger at de har samtykke
FMK-5593 Privatmarkeret dd-recept fejler ved 'rediger planlagt dispensering'
FMK-5551 I Dosisdispenserings fanen, kan man ikke gå fra Pakning Påbegyndt til Pakning afsluttet hvis man både er Udleveringsapotek og Pakningsapotek
FMK-5533 Ensrettet logik omkring udgåede lægemidler med FMK-P, så det også er muligt at effektuere magistrelle lægemidler i FMK-U
FMK-5532 Det er nu muligt at ekspedere recepter på magistrelle lægemidler
FMK-5513 Man kan hverken oprette eller opdatere et dosisdispenseringskort
FMK-5503 Vent med at manipulere receptknap til den er initialiseret
FMK-5484 Sortering ikke muligt i Tilføj/Fjern LM til DD kort
FMK-5465 Nyt sæt i bero fejl vises ikke til brugeren
FMK-5441 Hent eksplicit DD kort på specifik dato fejler
FMK-5220 Deadline for dosispakning skal ændres fra Deadline til 'Tidsfrist for ændring'

TAS

TILSKUD-323 ASCP00122097 Blanketter med tabelelementer giver schemavalideringsfejl hvis alle elementer i en række slettes efter at have været udfyldt


På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen
« Last Edit: 2019-12-11 08:05:48 by Ole Bak Jensen »