Author Topic: Recepters gyldighed  (Read 154 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 307
    • View Profile
Recepters gyldighed
« on: 2019-11-05 17:00:25 »
FMK’s styregruppe har besluttet, at en recepts gyldighed skal defineres til lægemiddelordinationens behandlingsslutdato + 30 dage. Det er i FMK version 1.4.6.26 implementeret, således at I allerede nu vil opdage, at nogle recepter får deres gyldighedsperiode reduceret. Det sker ifbm. oprettelse af nye recepter på lægemiddelordinationer, hvor behandlingsslutdato er sat.
 
Denne post primært for at informere jer om det, idet funktionaliteten kan være overset i releaseplanen. Her fremgår den således:
FMK-5468 Recept ValidTo må maks. være 30 dage efter ordinationens udløb

Funktionaliteten er et tiltag for at reducere åbne recepter på udløbne lægemiddelordinationer.
 
Det anbefales, at man i brugergrænsefladen i anvendersystemerne gør lægen opmærksom på, at gyldighedsperioden sættes til behandlingsslutdato + 30 dage – det er dog ikke et krav, da det er ny funktionalitet, som er besluttet efter definition af krav / certificeringstest.

På FMK programmets vegne

Ellen Simonsen