Author Topic: Guide til test af egne løsningers opførsel ifbm. DD, dosisdispensering  (Read 884 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 329
    • View Profile
Kære alle

Vi er opmærksomme på, at alle FMK anvender systemer pt. er i fuld gang med at udvikle, teste og udrulle løsninger, som er på FMK 1.4.4 E2 og E4. Vi er i en overgangsperiode, hvor det kan være svært at gennemskue, hvordan ens egen løsning vil opføre sig i forskellige situationer. Vi har derfor udformet vedhæftede dokument, hvor vi har beskrevet 4 scenarier med oplæg til forventet opførsel i anvendersytemerne. Opførslen er illustreret vha. FMK-online.

Vi anbefaler, at I selv kører de forskellige scenarier igennem. I bedes lave dump/restore fra de nævnte CPR-numre til jeres egne numre, så data ikke ødelægges for andre.

På FMK programmets vegne
Ellen Simonsen


Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 329
    • View Profile
Det skal bemærkes, at der på den netop afviklede end2end test kom reaktioner på indholdet i den tekst, der vises i valideringsfejlen ved ændring af dosis på en DD lægemiddelordination. Indholdet i valideringsfejlbeskeden er under revision.