Author Topic: Aktivering af SOR understøttelse i FMK (udført)  (Read 993 times)

Jan Buchholdt

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 127
    • View Profile
Det har et stykke tid været muligt på Test1 og Test2 at anvende SOR ID mod FMK som organisations identificer. På Teknikkermødet den 27. februar, blev det gennemgået hvorledes SOR understøttes i FMK. Præsentationen fra teknikkermødet kan læses på http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1509.0.

Desuden er anvendelse af SOR, dokumenteret på https://wiki.fmk.netic.dk. Den generalle anvendese af SOR ID i FMK er beskrevet på https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:stamdata:brug_af_sor_id_i_fmk. Anvendelse af SOR i SOAP Headers til system autorisation er beskrevet på https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:generel:systemautorisation, og anvendelse af SOR i Modifikator er beskrevet på https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.4:modifikator.

Fra den 1. oktober 2019, vil det også blive muligt at anvende SOR ID mod FMK i produktion. I første omgang lukkes der kun op for følgende typer organisationer, der kan anvende SOR
   • behandlingscenter for stofmisbrugere
   • bosted
   • center for misbrugsbehandling
   • genoptræningsenhed
   • handicap- og psykiatrienhed
   • handicapenhed
   • hjemmeplejeenhed
   • hjemmesygeplejeenhed
   • plejehjem
   • psykiatrienhed
   • sundhedscenter
   • sundhedsplejen
   • sygeplejeklinik
   • tandlægepraksis
   • tandplejeklinik   

Bosted og plejehjem har tidligere anvendt kommunekoder til identifikation, og er de første der flyttes over på SOR. De resterende typer er ønsket af EOJ leverandørerne, for at kunne komme helt væk fra at anvende kommunekoder. Hvornår der lukkes for anvendelse af kommunekoder er endnu ikke fastlagt. Ligeledes er det ikke fastlagt hvornår ydeligere organisationer kan anvende SOR.   

Med venlig hilsen
FMK Teamet
« Last Edit: 2019-10-01 09:46:29 by Claus Hemberg Jørgensen »