Author Topic: Mini høring vedr. binding mellem drug-id og varenummer  (Read 1169 times)

Ellen Simonsen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 322
  • View Profile
Kære alle

Høring vedr. ophævelse af validering mellem drug-id på lægemiddelordination og varenummer på recept

FMK opererer med en validering, der sikrer, at lægemidlet på en recept (identificeret ved pakningens varenummer) er samme lægemiddel, som det, der optræder på den lægemiddelordination, recepten er knyttet til. Valideringen sker ved at tjekke, om varenummeret findes i listen af pakninger, knyttet til det på lægemiddelordinationen værende drug-id.

I forbindelse med den nye autorisationstype, behandlerfarmaceut er der opstået behov for at kunne udstede recepter på et andet lægemiddel end det, der er på lægemiddelordinationen. Bekendtgørelsen for behandlerfarmaceuter dikterer nemlig, at farmaceuten kun må genordinere mindste pakning – forstået på den måde at det skal være mindste pakning på tværs af alle lægemidler med samme indholdsstof, form og styrke. Lægemidlerne er kendetegnet ved at de tilhører samme substitutionsgruppe. Det skal bemærkes at der findes substitutionsgrupper på 2 niveauer: et på lægemiddelniveau, som den der kommer i spil her og et på pakningsniveau, som typisk anvendes ved ekspedition af recepter på apoteket.

For at kunne tillade genordination/receptoprettelse på et andet lægemiddel end det, der er identificeret på lægemiddelordinationen, skal den eksisterende validering ophæves. FMK teamet har gennem grundig test sikret at ophævelse af valideringen ikke giver problemer i det centrale FMK. Vi ønsker dog at sikre os, at det ikke får negative konsekvenser for FMK’s anvendersystemer, hvorfor vi ved denne høring gerne vil opfordre jer til at gennemgå scenariet og melde tilbage til os. I behøver ikke melde tilbage såfremt ændringen er uproblematisk for jer. Hvis ændringen giver udfordringer i jeres løsning, bedes I melde tilbage på denne post – så vi kan få en drøftelse / finde en brugbar løsning.

Vores forventning er, at det ikke giver problemer. Fx kan det allerede ske, at der ikke er overensstemmelse mellem lægemiddelordination og recept. Det kan ske, hvis lægemiddelordinationen er ændret efter seneste receptoprettelse eller ved tilknytning af en løs recept.

Benyt gerne dette forum til at poste forbehold og øvrige tilkendegivelser.

Såfremt vi ikke modtager henvendelser vedr. dette inden fredag den 20. september 2019 vil vi gå videre med udviklingen.

På FMK programmets vegne

Ellen Simonsen

Paul D. Samsig

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 63
  • View Profile
  • A-Data A/S
Re: Mini høring vedr. binding mellem drug-id og varenummer
« Reply #1 on: 2019-09-06 11:15:37 »
Betyder det så at vi fremover kan/må undlade at opdaterer lægemiddelordinationen i forbindelse med en genordination af recept hvis det oprindelige lægemiddel er udgået i mellemtiden?
Paul D. Samsig, A-Data A/S

Tom Nilson

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Mini høring vedr. binding mellem drug-id og varenummer
« Reply #2 on: 2019-09-06 12:03:33 »
Hej

Som jeg forstår forslaget så vil valideringen ændres til at der kan oprettes recepter med varenummer på pakningen på det til pakningen hørende lægemiddel og (som noget nyt) de lægemidler der findes i samme lægemiddel-substitutionsgruppe.

Selv om lægemidlet er afregistreret og udgået af taksten efter 90 dage, vil sidste "historiske" version af lægemidlet stadig være i samme substitutionsgruppe, så det bør være muligt at oprette en recept uden at opdatere lægemiddelordinationen. Behandlerfarmaceuten har ikke andre muligheder.

Om det så er en god ide at lægen gør det samme er jeg mere i tvivl om.

(I øvrigt: Fint forslag, efter min mening er valideringen i forvejen for stram. Det bør ikke være nødvendigt at opdatere lægemiddelordinationen, hvis den reelt ikke ændres)

Mvh Tom
« Last Edit: 2019-09-06 12:05:32 by Tom Nilson »

Ellen Simonsen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 322
  • View Profile
Re: Mini høring vedr. binding mellem drug-id og varenummer
« Reply #3 on: 2019-09-08 19:44:27 »
@Paul: ja, det betyder det. Så længe det varenummer der oprettes recept på er knyttet til et lægemiddel i samme lægemiddelsubstitutionsgruppe som det ordinerede lægemiddel.

@Tom: tak for præciseringen.

bthyregod

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 8
  • View Profile
Re: Mini høring vedr. binding mellem drug-id og varenummer
« Reply #4 on: 2019-09-10 12:22:06 »
Jeg vil gerne bede om en testpatient og en test case, således vi kan teste i eget system.
Har det f.eks. betydning for vores advarsel til klinikeren, når LMO seponeres med tilhørende recept? I det hele taget skal der testes cases, hvor opret, ret og seponere LMO og ret recept, samt ved substitution.
Vh Bjarke

Paul D. Samsig

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 63
  • View Profile
  • A-Data A/S
Re: Mini høring vedr. binding mellem drug-id og varenummer
« Reply #5 on: 2020-01-31 15:58:10 »
Blev dette nogenside realiseret?
Paul D. Samsig, A-Data A/S

Ellen Simonsen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 322
  • View Profile
Re: Mini høring vedr. binding mellem drug-id og varenummer
« Reply #6 on: 2020-02-03 15:01:51 »
Hej Paul

Ja, det blev releaset i FMK 1.4.6.26 i oktober 2019.

Vi burde set i bakspejlet have informeret om, at der ikke kom indsigelser, hvorfor ændringen blev gennemført.

Venlig hilsen
Ellen Simonsen