Author Topic: Ny version 1.2 af anvenderguide til Sikker Browseropstart  (Read 326 times)

Jeppe Sommer

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 14
    • View Profile
Anvenderguiden til anvendelse af FMK-online via sikker browseropstart er nu tilgængelig i version 1.2.

Ændringen afspejler først og fremmest forbedrede muligheder for at for-vælge hvilken rolle en bruger ønsker at benytte, i de tilfælde hvor brugeren har flere mulige roller.

Baggrunden for ændringen er, at de eksisterende muligheder har vist sig utilstrækkelige i forbindelse med den nye behandlerfarmaceut-rolle.

Den opdaterede guide kan findes her: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:fmko:dokumenter_for_fmk-online