Author Topic: Test af "engangsordinationer" og dosering med bemærkningstekst  (Read 307 times)

andw

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 29
    • View Profile
Kære alle

"Engangsordinationer":
Ikke alle systemer understøtter funktionaliteten for doseringer, der ikke skal gentages. Da dette kan føre til misforståelser, har korte og mellemlange doseringstekster fået en tilføjelse "(gentages ikke)".

For at være sikker på, at alle systemer kan vise denne tekst, er der udarbejdet nogle testcases.

Dosering med bemærkningstekst:
For at give en mere overskuelig doseringstekst, når der er et bemærkningsfelt, er der ved release den 28/6-2019 sat "Bemærk:" foran bemærkningsteksten. Dette har ført til uhensigtsmæssig visning i enkelte systemer. Vi opfordrer derfor at tjekke, om den nye visning giver anledning til rettelser i eget skærmbilledet.

Se vedhæftede dokument for tests (på test 2 fra den 9. juli 2019).

På grund af ferietid er deadline sat til den 2. september 2019.

Rigtig god sommerferie!

Med venlig hilsen

Andrea Welzel
Teknisk test- og releasekoordinator for FMK
Udvikling, Strategi, Arkitektur
 
E:    andw@sundhedsdata.dk
T:    +45 32689063
M:   +45 22404479
 
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
 
www.sundhedsdata.dk