Author Topic: NYT kravdokument / testark for FMK 1.4.4.E2  (Read 331 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 286
    • View Profile
NYT kravdokument / testark for FMK 1.4.4.E2
« on: 2019-03-31 09:48:00 »
Kære alle

Vedhæftet finder I et revideret dokument, Godkendelseskriterier for FMK 1.4.4 E2. Dokumentet indeholder en versionshistorik. Vigtige ændringer er:
    GK 4.2, hvor krav om visning af hvem, der har privatmarkeret en lægemiddelordination bortfalder
    GK 7.6, krav til EOJ-systemer om generering af lister for DD-recepters udløb bortfalder

Se også tidligere annoncering af ændringer vedr. krav 9.2 og 10.8

Testarket er gennemarbejdet mht. ændringerne i kravdokumentet samt mindre justeringer.
Der er hovedsageligt tale om sproglige korrektioner samt justeringer af datoer i testarket, så de matcher de testdata, der loades umiddelbart inden den enkelte certificering. Et par steder er testarket justeret, fordi lægemidlet er udgået.
Vedr. test 6.4, recepter med gyldig fra dato i fremtiden. Der er tilføjet en tekst om at funktionen skal implementeres, men kunne slås fra – idet der endnu ikke er lovhjemmel til det i receptbekendtgørelsen.
Vedr. test 10.1: her er tilføjet tekst, idet der ønskes en drøftelse af om systemerne tilbyder at gemme egne doseringer og hvorvidt disse er strukturerede eller ej.

Testarket indeholder flere steder emner, som ønskes besvaret af leverandøren samt punkter, der ønskes drøftet under certificeringen. Disse er markeret med grøn farve i testarket.

De reviderede dokumenter findes også her: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:godkendelse:1.4.4:godkendelse_certificering

På certificeringsteamets vegne
Ellen Simonsen
« Last Edit: 2019-04-01 21:16:43 by Ellen Simonsen »