Author Topic: FMK-Online release 2.29.0 på Test1  (Read 131 times)

Ole Bak Jensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 48
    • View Profile
FMK-Online release 2.29.0 på Test1
« on: 2019-03-13 10:39:42 »
FMK-Online er i dag opdateret til version 2.29.0 i Test1.

Følgende er ændret siden 2.28.3:

Bug:
FMK-4987 Fix til adressebeskyttelse: Nulstilling af adresse, postnr og by i headerbox ved adressebeskyttelse
FMK-4978 Stamdatamodulet frasorterer nu afdøde børn i CustodyList
FMK-4970 Pause start Ukendt fastholdes ikke ved Rediger
FMK-4923 Bedre fejlhåndtering ved opret receptanmodning
FMK-4922 DD information på receptanmodning forsvinder - fjernet muligheden for dosisdispensering ved receptanmodning
FMK-4921 FMK-online bør bruge source=Magistrel hvor det er muligt
FMK-4914 Mapning imellem en- og flertalsformer af doseringsenheder bør baseres på stamdata
FMK-4905 FMK-Online boot henter bem metadata gennem login-beskyttet url - kan føre til autorisationsfejl
FMK-4898 Receptlabel udfyldes ikke automatisk med tekst fra en pn-ordination
FMK-4897 Ved skift af lægemiddel advares om at adm.vej og indikation nulstilles, hvilket ikke sker
FMK-4888 Pauseringsdialog ændret
FMK-4887 Hvis Ej subst på LMO, må der ikke kunne substitueres på recept, når pakning er valgt
FMK-4880 Visning af warning ved opret/ret om Indlagt status
FMK-4879 Bedre håndtering af ental/flertal på effektueringsoversigten
FMK-4481 Telefonnumre med værdi "-" fra yderregister3 tabel mappes nu til null
FMK-3978 Bedre fejlbeskeder ved serverfejl, Resource url placeret nederst + lange fejlbeskeder forbliver på dialogen
FMK-3002 Visning af Tooltips tager ikke hensyn til bunden af browseren
TILSKUD-301 TAS-online forsøger at lave sts-omveksling til idkort for læger, der er logget ind med POCES

Feature:
Dialog ved CPR-skifte
FMK-4971 Afvisningsaarsag i FMKP
FMK-4945 Apotekerfunktionalitet tilføjet

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen
« Last Edit: 2019-03-14 12:51:14 by Ole Bak Jensen »