Author Topic: Forslag til nyt design af FMK-print - til kommentering  (Read 175 times)

andw

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 14
    • View Profile
Kære alle

Det nye FMK-print er nu klar til kommentering. Du kan tilgå det på test2, snitflade 1.4.4 og 1.4.6. Her er der mulighed for både at se på det nuværende print og udkast til det nye print i ét og samme udskrift.

Jeg vil meget gerne bede om dine input til forbedring af FMK-printet. Videresender du til andre personer i din organisation, må du meget gerne samle svarene.

Der er oprettet fem patienter (se vedhæftede kommentarark). Vil du ændre i ordinationerne, vil jeg bede dig om at kopiere testpatienterne til dine egne og se på udskrifterne derfra.

Vedhæftet finder du både en informationsskrivelse samt et kommentarark, som du bedes at udfylde. Har du yderligere kommentarer, er du velkommen til at tilføje dem på arket.

Deadline for kommentering er mandag, den 20. maj 2019.

Med venlig hilsen
Pva. FMK-teamet

Andrea Welzel
Teknisk test- og releasekoordinator for FMK
Udvikling, Strategi, Arkitektur
E:    andw@sundhedsdata.dk
T:    +45 32689063
M:   +45 22404479
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
www.sundhedsdata.dk