Author Topic: Version 1.29.2 af receptmodulet på Test1  (Read 217 times)

Benny Kristensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 106
    • View Profile
Version 1.29.2 af receptmodulet på Test1
« on: 2019-02-20 13:54:20 »
Version 1.29.2 af receptmodulet deployes på test1 i morgen.

Versionen indeholder blandt andet en del rettelser til fejltekster, der slår igennem både på apotekssnitfladen og 1.4.6.
Der er sket en generel opdatering af terminologien i fejlteksterne så begrebet 'ordination' er erstattet af recept, da ordination kan forveksles med en FMK lægemiddelordination.
Desuden oversættes receptstattusser til dansk i fejlteksterne.

Det komplette indhold af releasen og udrulningsplanen kan ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan