Author Topic: Teknikermøde 27.02.2019  (Read 352 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 286
    • View Profile
Teknikermøde 27.02.2019
« on: 2019-02-13 16:01:09 »
Kære alle

Hermed dagsorden for det kommende møde i Teknikerforum, som afholdes i Århus på Godsbanen, lokale Remisen:

Dagsorden
10.00 – 10.15 Velkomst og præsentation
10.15 – 10.30 Opfølgning fra seneste møde
                    Sortering ifbm. paginering af effektueringer
                         Opfølgning vedr. hent bestillinger
10.30 – 11.00 Orientering ved Sundhedsdatastyrelsen
                   Roadmap
                   Emner fra styregruppemødet
                   Nyt vedr. kommissorie /mødeprocedure
                   Doseringer for Methotrexat – kan vi forbyde fri tekst doseringer?
                   Evalueringsproces for nyt print
                   Kvalitetsopfølgning (Åbne recepter på seponerede/udløbne lægemiddelordina-tioner)
                   CPR-skifte idriftsat i FMK

11.00 – 11.15 Implementering af afvisningsårsag ved ibrugtagning af EO snitfladen 1.4.4 E2
11.15 – 11.30 DDV påmindelser og stamdata
11.30 – 12.00 Magistrelle lægemidler – nyt register / implementering i anvendersystemerne

12.00 – 13.00 Frokost / networking
13.00 – 13.15 SOR – klar til ibrugtagning. Drøftelse af implementering i anvendersystemerne
13.15 – 13.30 Oprydning i POR vedr. ’visiteret til medicinadministration’
13.30 – 13.45 SEB – info vedr. plejehjemsassistenter
13.45 – 14.00 Strukturerede doseringer
14.00 – 14.30 Indkomne emner / forslag
14.30 – 14.45 Evaluering / næste møde

Der er denne gang indkaldt til møde som en kalenderinvitation, udsendt af Elishbah Noor Aadil, Sundhedsdatastyrelsen. Tilmelding sker ved at acceptere mødet.

Dagsorden samt kalenderinvitation er sendt pr. mail til relevante/kendte mailadresser. Vi annoncerer dog også mødet her, såfremt du ikke er på den eksisterende mailliste.
Såfremt du ønsker at tilmelde dig til mødet den 27. februar og IKKE har fået en invitation pr. mail, skal du sende en mail til ELNA@sundhedsdata.dk.
Såfremt du ønsker at komme på listen over interesserede i TEknikermøder skal du nligeledes sende en mail til ELNA@sundhedsdata.dk

På FMK teamets vegne

Ellen Simonsen
« Last Edit: 2019-02-13 16:09:35 by Ellen Simonsen »