Author Topic: Ny version af DDV (3.0.7) på TEST1 og TEST2  (Read 206 times)

Pierre Jakobsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 93
    • View Profile
Ny version af DDV (3.0.7) på TEST1 og TEST2
« on: 2019-02-13 10:24:03 »
Update DDV 3.0.7 er nu også deployed på TEST2

DDV version 3.0.7 blev released til TEST1 fredag 2019-02-08 og forventes deployed på TEST2 senere i dag.
Denne release indeholder en omfattende mængde interne rettelser og forbedringer, justeringer af udlæste data, forberedelser til kommende snitflade samt ny funktionalitet:
    * [DDV-1026] - Svar fra services er ikke skemavalide
    * [DDV-1027] - skemavalide svar: Vaccine-strukturen mangler "VaccineKeywordsText".
    * [DDV-1028] - skemavalide svar: VaccinationPlanItemMinimumInterval må ikke være 0
    * [DDV-1029] - skemavalide svar: VaccinationPlanItemIdentifier må ikke være 0
    * [DDV-1030] - skemavalide svar; VaccinationPlanVersionIdentifier må ikke være 0
    * [DDV-1031] - skemavalide svar: VaccinationPlanIdentifier må ikke være 0
    * [DDV-1033] - skemavalide svar: BatchNumber må ikke være tom streng
    * [DDV-1007] - GetPlannedVaccinationsResponse indeholder tom negativeConsentStructure
    * [DDV-744] - GetOnBehalfAuthorisationsForOwnerAndUser - fejl ved flere autorisationer
    * [DDV-745] - GetVaccinationCardAsPDF - ASCP00082063: problem med encoding af < og > ved CDATA
    * [DDV-748] - WhiteListing vs Whitelisting
    * [DDV-963] - WhitelistingHeader med stort eller lille 'L'?
    * [DDV-959] - DDV: VerifyValidAndIdenticalPersonIdentifiersActionHandler fejler ikke som forventet
    * [DDV-960] - DDV WS: Ikke skemavalidt svar fra GetVaccinationCard og GetPlannedVaccinations
    * [DDV-966] - DDV Schema: DrugForm og DrugStrength XSD'er tilpasses faktiske response
    * [DDV-967] - DDV Online: Vacciner uden styrke præsenteres med styrke NULL
    * [DDV-969] - DDV: Muligt at slette andre borgeres egen-registrerede vaccinationer
    * [DDV-971] - DDV historik forsvinder ved dump/restore
    * [DDV-978] - "Created" modificator mappes forkert ud på snitfladen
    * [DDV-979] - Disease er ikke udfyldt
    * [DDV-931] - DDV: Enforce WLH validering, enable/disable via property switch
    * [DDV-988] - DDV Schema: ATC kode indeholder tomme code- og text elementer
    * [DDV-925] - Historik på planlagte vaccinationer
    * [DDV-937] - Etablering af snitflade 1.4.E1
    * [DDV-948] - Backend implementering af nye E1 services
    * [DDV-962] - Indfør skemavalidering på responses i DDV
    * [DDV-985] - I svaret fra GetVaccinationCard er stamdata felter ikke udfyldt
    * [DDV-1043] - DDV: 'IncorrectResultSizeDataAccessException: Incorrect result size: expected 1, actual 2' wrt. VaccinationPlan
    * [DDV-1044] - DDV WS: Created Modificator udlæses ikke for SSR-vaccinationer i visse tilfælde
    * [DDV-1045] - DDV WS: 'SystemName' sættes ikke i Modified/Reviewed, hvis fra "gammel" modifikator-struktur
    * [DDV-1046] - Fuldmagtsupport i DDV
    * [DDV-1047] - DDV WS: Organisation Source mappes inkonsistent i Modificators
    * [DDV-1048] - Etablering af en GetPermission service og tilsvarende skema
    * [DDV-1049] - DDV WS: "Other Person" Modifikatorer i 1.4.0 mappes ikke rigtigt for gamle modificator-struktur
    * [DDV-1052] - SSI_VaccinationPlanItemMinimumInterval.xsd have minInclusive value="0"

Den fulde liste kan ses på nspop.dk, under 'FMK Releaseplan'.

På DDV Teamets vegne,
Pierre Jakobsen
« Last Edit: 2019-02-13 18:38:18 by Pierre Jakobsen »