Author Topic: 11/2 Opdatering af FMK til version 1.4.6.19  (Read 276 times)

Claus Hemberg Jørgensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 72
    • View Profile
11/2 Opdatering af FMK til version 1.4.6.19
« on: 2019-02-06 09:38:02 »
Som udmeldt på releaseplan siden bliver FMK mandag den 11/2 opdateret til version 1.4.6.19.

Releaseplanen (https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan) viser listen af ændringerne i denne version, alternativt kan listen ses her under:

FMK-2891      Forkert tekst i auditlog for Marker medicinkort som Ikke ajourført
FMK-4724      ASCP00114287 Undersøge problematik vedr. source-dates, Medicinpriser
FMK-4741      Recept med 999 genudleveringer kan ikke vises i 1.4.6
FMK-4761      Flyt indlæggelses-oprydningslogik ind i FMK
FMK-4770      Høje svartider for "Opret recept til praksis"
FMK-4830      Restudleveringer på recepter
FMK-4831      FMK-print viser ikke mellemnavnet
FMK-4840      Fejl i FMK print ved særlig kombination af dosisstruktur
FMK-4841      Begræns hvilke organisationstyper der må anvende SOR til dataoprettelse
FMK-4842      Magistrelle Drugs kan skabes med ikke valid source-date
FMK-4843      Magistrelle lægemidler må ikke anvendes til borgervalgt medicin
FMK-4844      Styrkeenhed's tekst bliver ikke hentet korrekt for magistrelle lægemidler.
FMK-4845      CreateAndEffectuate på magistrelle pakninger finder/beriger ikke med stamdata
FMK-4847      Hent medicinkort med 144E2 ignorerer angivelse af IncludeWithdrawn-element
FMK-4849      Pakning med source magistrel valideres ikke
FMK-4851      ASCP00115991 Revideret fejltekst, fejlkode 485
FMK-4855      ASCP00116171 DD PDF fejler hårdt ved forekomst af planlagt administration for privatmarkeret ordination
FMK-4858      Magistrelle drugs får ikke sat source-date korrekt
FMK-4859      ASCP00116272 SearchWithdrawnDrugMedications før E2 må ikke returnere borgervalgt medicin
FMK-4860      Magistrel pakning uden source date får ikke påsat korrekt date
FMK-4861      ASCP00116358 Valideringsfejl giver internal server error
FMK-4864      Magistrelle Lægemiddler med StyrkeNumerisk = 0.000 giver valideringsfejl
FMK-4870      Pauseslut mangler på FMK-print, når Pausestart ikke sættes
FMK-4873      Genindfør properties til styring af valg mellem nyt/gammelt print
FMK-4874      Navnebeskyttelse skal ikke benyttes på hent recepter på apotek
FMK-4876      Anvend SorOrganisation til validering af apotekscvr og cvr/lokationsnummer
FMK-4881      Magistrelle dosageunits ikke supporteret
FMK-4884      Validering mod mystiske kombinationer af mo+mi+af+na OG x gange daglig
FMK-4889      Dataloader sætter ikke NonClinicalModificator ved borgervalgt privatmarkering
FMK-4900      Validering af substituted drug skal kun fejle ved inkonsistens
FMK-4902      Validering af IterationNumber = 1 skal ikke fejle ved papirrecepter
FMK-4903      ASCP00116642 UpdateMedicineCardService: CancelPrescription skal udføres før WithdrawDrugMedication
FMK-4906      CreateAndEffectuate skal fixe forkert sourcedate på pakkenummer i 1.4.6

Mvh FMK-Teamet