Author Topic: Godkendelseskriterier 1.4.4E2 - dosisrecepter  (Read 303 times)

aags

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 18
    • View Profile
Godkendelseskriterier 1.4.4E2 - dosisrecepter
« on: 2019-02-05 16:24:45 »
Kære Alle

Sundhedsdatastyrelsen publicerede per 1.juni 2018 godkendelseskriterierne til 1.4.4E2. I kravene er beskrevet, hvornår en bruger skal gøres opmærksom på en ordinations tilhørende åbne recepter med understøttelse af arbejdsgangen for annullering/oprettelse af nye recepter. For dosisdispenseringsrecepter står at den eksisterende recept SKAL annulleres og der skal oprettes en ny recept.
Kravene om at foreslå annullering af åbne recepter i forbindelse med dosis-justering for dosis-recepter bortfalder, da apotekerne via den nye FMK baserede dosis-løsning pr 1/1-2020 skal pakke på baggrund af doseringen i lægemiddelordinationen.

I perioden frem til alle systemer er på ny FMK baseret dosisdispensering, vil det være en væsentlig kvalitetsmæssig fordel også at foreslå annullering af dosisrecepter, men det er ikke et certificeringskrav.

Kravene vil fremadrettet være:

GK 9.2
Systemer skal ved seponering af lægemiddelordination advare brugeren om eksistensen af åbne recepter og ubehandlede receptanmodninger. Brugeren skal samtidig tage stilling til annullering af disse.

GK 10.8
Ved enhver ændring af dosering, styrke på lægemidlet og ændring af lægemiddel (generisk substitution undtaget) skal doseringsstartdato sættes til ikrafttrædelsestidspunktet for ændringen. Såfremt der findes åbne recepter, skal brugeren gøres opmærksom på dette. Brugeren skal tilbydes at annullere disse / oprette en ny recept med den justerede dosering, med mindre der er tale om dosis-recepter. Brugeren skal gøres opmærksom på, at doseringsstartdatoen ændres i forbindelse med justering af doseringen.

Med venlig hilsen

Åse Grønborg Sørensen
Klinisk koordinator FMK
Udvikling, Strategi og Arkitektur